Blog

Ako vnímame dočasné zatvorenie Kvapky a súčasnú „covid” situáciu?

Ako majiteľka Klubu Kvapka sa snažím plánovať našu prácu aspoň na rok dopredu. Aby kvalita služby, ktorú poskytujeme bola pre vás v maximálnej kvalite, ale aj preto, aby naši pracovníci mali „stabilno pod nohami”. Vízie však máme na roky dopredu a k tomu je potreba okrem iného sledovať aj dôležité faktory v Trnavskom kraji: pôrodnosť, zamestnanosť, priemerné mzdy a iné.

Občas sme s našou ekonómkou a marketingovou spolupracovníčkou rozoberali scenáre, čo by sa stalo, keby skrachoval tento alebo onen veľký podnik blízko Trnavy… Ale nikdy sme nepočítali so situáciou, v ktorej sme sa ocitli dnes. Neviditeľný vírus zatriasol celým svetom, zatriasol s rodinami, firmičkami, podnikmi, štátmi… samozrejme, aj nami.

Asi každý z nás prešiel chvíľu hnevom na to čo sa deje, chvíľu strachom, potom veľkým odhodlaním a hľadali sme recept na zvládnutie tejto situácie. Zostali sme doma, nemohli sme pracovať, stretávať sa s ľuďmi… Toto bol celosvetový precedens. A stále zostáva.

Na jednej strane počúvame a čítame informácie o tom ako môže zaniknúť naša civilizácia na Zemi, na druhej strane, že sa jedna o bežný mikroorganizmus, ktorý je nebezpečný iba veľmi starým ľuďom. A v nás zostáva neistota… A jedinou istotou zostáva to, že príde zmena.

Nemôžeme robiť nič proti odporúčaniam vlády, proti vyhláškam, musíme dodržiavať všetko, čo máme predpísané, čo odporúčajú ľudia, ktorí majú nadhľad a zrejme vidia aj širšie súvislosti…

Čo ale môžeme: Zbaviť sa obáv. Naplniť srdcia pochopením pre tých, ktorí sú stále plní strachu a aj hnevu. Podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Môžeme sa stať ľudskejší. Neakceptovať atmosféru nebezpečenstva (ani pre deti nie je dobré žiť v takejto atmosfére). A užívať si každý deň so svojimi blízkymi, porozmýšľať nad tým, čo pre nás znamenajú, povedať im to a dávať svojím správaním najavo. A život je zrazu krajší a lepší.

Vo všetkom sa snažím nájsť to lepšie. Ak nás toto neviditeľný Covid-19 naučí, vďaka za tú skúsenosť…

Blanka Krajčovičová

Kvapka vo svete: Marafon Baby Swim (Moskva)

V Kvapke nám záleží na tom, aby sme sa neustále vzdelávali, posúvali vpred a poskytovali vám tak to najlepšie čo je vo svete dostupné. Po niekoľkoročnom získavaní informácií od austrálskych, amerických či iných kolegov zo sveta, po desiatkach absolvovaných medzinárodných konferenciách i workshopov a v neposlednom rade po vlastnej praxi, sme sa dostali na úroveň, z ktorej sa chcú učiť druhí.

Na konferencii Marafon Baby Swim v Moskve sme už „speakrami“ boli my. V rámci workshopu, konaného priamo v bazéne, sme ukazovali účastníkom konferencie vybrané aktivity z našich lekcií. Vysvetľovali sme význam jednotlivých cvičení a objasňovali súvislosti medzi nimi, detskými reflexami a napredovaním detí v predškolskom a školskom veku.

Prezentovali sme cvičenia, ktoré pôsobia ako prevencia pred mnohými problémami vo vzdelávaní detí (napr. dyslexia, dysgrafia a iné…). Je čoraz viac detí, ktoré v rámci vzdelávania zápasia s týmito „dys…“ Takéto deti je vynikajúce integrovať, pracovať s nimi a pomáhať im. Je tu však možnosť, ako vieme pomerne dobre pôsobiť preventívne a týmto problémom do značnej miery predchádzať, či ich dokonca eliminovať na lekciách plávania.

Podobné prepojenie medzi plávaním a napredovaním detí v škole potvrdzuje aj austrálsky výskum na vzorke skoro 7 000 deti z Austrálie, Nového Zélandu a Ameriky. Ten hovorí o tom, že ak deti plávali v skoršom veku ako 5 rokov, predbehli svojich rovesníkov – neplavcov vo viacerých oblastiach. Ide o niekoľko mesačný náskok napr. v hrubej a jemnej motorike, verbálnom vyjadrovaní sa, matematike či porozumení a dodržiavaní konkrétnych postupov. Všetko sú to dôležité schopnosti, nielen pre úspech v školskej lavici, ale aj v bežnom živote. Austrálsky výskum potvrdzujú aj viaceré americké publikácie. Viac o výskume nájdete tu.

Nami prezentované cvičenia sme konzultovali aj s vynikajúcim ruským neonatológom doktorom Ruslanom Davletshinom. Teší nás, že praktické závery, ktoré sme mali možnosť zdieľať ho veľmi zaujali a jeho pozitívna profesionálna spätná väzba nás opäť potvrdila vo význame a kvalite metodík Klubu Kvapka.

Taktiež máme úprimnú radosť, že vaše deti tieto cvičenia (formou hry) zažívajú na vlastnej koži. Aj takýmto spôsobom im pomáhame napredovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach, aby z nich vyrástli šikovní mladí ľudia. Vďaka vám za to, že od vás rodičov dostávajú ten najlepší štart už od začiatku. Veríme, že ich presun z bezpečných vôd Kvapky do rozbúrených vôd života bude aj vďaka plávaniu jednoduchší.

Július Kováč a Blanka Krajčovičová

Ako a prečo v Kvapke plávame s deťmi so špeciálnymi potrebami?

Lekcie plávania pre detičky so špeciálnymi potrebami v Klube Kvapka vedie inštruktorka Magdalénka, ktorá napísala príbeh ako sa k tejto záslužnej práci dostala a čo je jej zmyslom.

„Už od mala som vedela, že chcem pracovať s deťmi. Časom, počas štúdia na strednej pedagogickej škole ma veľmi zaujala špeciálna pedagogika a to, ako veľmi včasná intervencia a rozvoj všetkých stránok osobnosti môže napomôcť rozvoju samotného dieťatka.

Ako dcéra plaveckej trénerky a bývala plavkyňa som mala k vode vždy veľmi blízko.
Nasledovali roky štúdia predškolskej inkluzívnej pedagogiky, rôzne školenia a kurzy. Na plaveckej konferencii v USA pred dvoma rokmi som konečne nabrala dostatok skúsenosti, zručnosti a odvahy a ako Kvapka tím sme ponúkli špecializované lekcie plávania s deťmi so špeciálnymi potrebami.

Odborný názov, deti so špeciálnymi potrebami, používame na Slovensku. Mne sa však páči ten, čo používajú v USA. Deti so špeciálnymi schopnosťami. Prečo? Lebo je to naozaj tak. Doteraz som sa v bazéne (ale aj pred tým počas môjho pôsobenia v MŠ) stretla s deťmi s DMO, Autizmom, Downovym syndrómom a rôznymi inými, strašidelne znejúcimi diagnózami. ALE, každé z týchto deti ma veľa špeciálnych priam až „superschopností“. Napriek výzvam, ktorým čelia, napredujú, učia sa, každý po svojom idu dopredu. No hlavne, rozdávajú lásku a energiu plnými priehrštiami.

Každú hodinu sa aj ja učím stále viac o ich svete. O nových možnostiach, ktoré nám vodné prostredie ponuka. Práve voda dáva deťom, ktoré majú telesne postihnutie nové možnosti samostatného pohybu. Deti s autizmom sa dokážu vo vode ukľudniť, sústrediť, vnímať. Voda nám prináša mnoho benefitov.

Momentálne mame deti integrované v rámci bežných lekcii, jednu lekciu špeciálne zameranú pre deti so špeciálnymi potrebami a dve individuálne lekcie. Každú lekciu sa snažím postaviť tak, aby z nej deti benefitovali, rozvíjali sa ale hlavne mali radosť a získavali pozitívny vzťah k vodnému prostrediu. Snažím sa tak rozvíjať všetky stránky. Učíme sa farby, tvary, rozoznávame studenú, teplu, plytkú, hlbokú vodu, zlepšujeme sa v motorickej, silovej aj mentálnej stránke. A v neposlednom rade nás to neskutočne baví.“ 😊

Magdaléna Kováčová


Klub Kvapka © 2021 | by freevision