Blog

Plávanie v chladných mesiacoch: áno či nie?

Teplé letné dni sa nám končia a my sa stále častejšie stretávame s otázkami, či je vhodné plávať s dieťatkom aj počas chladnejších mesiacov. Spôsobuje plávanie v zime zvýšenú chorobnosť detičiek?

Odpoveď znie: Nie, pretože dobré zdravie potrebuje imunitu! A práve voda a pohyb v nej (teda plávanie) je spôsob, ako podporiť stimuláciu lymfatického a respiračného systému a posilniť imunitu detičiek. Pri plávaní sa deti jemne a pomaličky otužujú. Najskôr vzduchom, potom vlažnou vodou a až keď sú deti na všetky tieto činnosti zvyknuté a vieme, že ich reakcie sú spojené s radosťou, prechádzame na studenú vodičku.

Po lekcii je k dispozícii sauna, do ktorej odporúčame sa ísť príjemne prehriať a to hlavne v chladnejších mesiacoch. Je vyhriata na 40 – 45 °C a taktiež slúži k posilneniu imunity detí a navyše napomáha predchádzať problémom s hornými dýchacími cestami. Rodičov taktiež v prvých kurzoch učíme masáže, ktoré pomáhajú rozprúdiť lymfatický systém.

Následne je dôležité teplotné rozdiely „vyrovnať“ v aklimatizačnej miestnosti, ktorá je k dispozícii všetkým plavcom. V týchto priestoroch je možné dlhšie vlásky deťom vyfénovať a taktiež odporúčame dať drobcom malý kúsok vaty do ucha aby sa zabránilo problémom s uškami vo veternejšom počasí. Približne po 20 minútach v aklimatizačnej miestnosti sú deti „vychladnuté“ a tak sa prechladnutia obávať nemusíte.

A keď tieto všetky činnosti prepojíte s pesničkami, veselými hrami vo vode a dieťa bude v láskavej náručí rodičov, je to ideálny spôsob ako tráviť spoločný čas v chladnom období 🙂

Saška Prajová

Ďalšie benefity detského plávania – výsledky výskumu

Záujem rodičov o plávanie dojčiat, batoliat a detí predškolského veku má vo svete aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Táto pohybová aktivita sa z novinky pomaly, ale iste zmenila na samozrejmosť. Môžu za to benefity, ktoré sú známe väčšine populácie. Plávanie s bábätkami je aktivita, ktorá pomáha mamičkám na materskej dovolenke vyplniť zmysluplne ich čas. Stráviť ho so svojim dieťatkom v kruhu rovesníkov a v kolektíve osôb s rovnakými záujmami. Mnohé s radosťou pokračujú aj keď deti podrastú a mamičky sa vrátia do práce. Samozrejme, plávanie s detičkami si rovnako vedia užívať aj oteckovia :)

Deti, ktoré začínajú s plávaním v útlom veku sú zdravšie, odolnejšie a majú lepšie vyvinutú imunitu. Budujú si hlboký vzťah a dôveru k rodičovi. Lepšie spinkajú, majú menej problémov s trávením. Sú telesne zdatnejšie a nemajú strach z vodného prostredia. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa rodičia rozhodnú plávať so svojimi ratolesťami. Ale tých benefitov je ešte omnoho, omnoho viac :)

Griffith University v Austrálii vykonala výskum, pri ktorom porovnávali pripravenosť plávajúcich a neplávajúcich detí na školskú dochádzku. Vynikajúce výsledky, prekvapili a potešili aj samotných vedcov a odborníkov. Dovoľte nám, aby sme  Vás, ako prví na Slovensku oboznámili s výsledkami, ktoré boli prezentované na Nordic Baby Swim Conference v Stockholme vo Švédsku 4.-6.11. 2016 samotnou autorkou profesorkou Robyn Jorgensen.

 

Výskum uskutočnila s pomocou významných svetových odborníkov na detské plávanie, s Laurie Joseph Lawrence a Ross Cage. Počas 3 rokov skúmali a porovnávali 7 000 detí z Austrálie, Nového Zélandu a USA. Následne 2 roky pokračovali v sledovaní 180 detí. Výsledky sú ohromujúce a potešujúce. Z výskumu vyplýva, že deti, ktoré sa začali venovať plávaniu vo veku niekoľkých mesiacov, sú významne popredu vo svojom vývoji oproti ich rovesníkom, ktorí plávať nechodia a to v mnohých aspektoch dôležitých pri nástupe do školy.

Plávajúce deti sú oproti rovesníkom šikovnejšie, lepšie koordinované a majú lepšie vyvinutú jemnú motoriku pri kreslení čiar a tvarov, strihaní a stavaní kociek. Majú lepšiu pamäťkoncentráciurýchlosť myslenia, lepšie chápu rýchlejšie riešia problémy. Vedia si činnosti lepšie naplánovať zorganizovať. Svojich rovesníkov predbiehajú aj v priestorovej orientácii. Dosahujú oveľa lepšie výsledky v matematike. Počítanie do 10 zvládli plávajúce deti o 2 roky skôr, ako ich rovesníci. Nielenže vedia vymenovať poradie čísel, ako idú za sebou, ale vedia číslam priradiť počet a zvládajú sčítavať a odčitovať v obore do 10.

Prečo to tak je, môžeme vidieť v procese učenia sa pri hodinách plávania. Deti dostávajú pravidelné jasné pokyny od inštruktorov (počítanie pri kopaní nohami 1,2,3,…10). Poznajú skôr farby a geometrické tvary (prines modrú kačku, žltý trojuholník…). Na vlastnej koži sa učia spoznávať fyzické vlastnosti vody napr. skupenstvo, vztlak, odpor vody (pri prelievaní, splývaní, zaberaní pažami…). Skôr ovládajú pojmy vysoko, hlboko.

Rovesníkov nechávajú plávajúce deti za sebou aj v jazykových výsledkoch. Sú lepšie v písaní čítaní. Jasné inštrukcie lektorov na hodinách deťom rozširujú nielen slovnú zásobu, ale aj predstavivosť. Deti lepšie, istejšie a jasnejšie artikulujú. Rozumejú zložitým výrazom skôr, ako vedia komunikovať. Napriek tomu ich vykonajú správne (používanie predpôn napr. preplávať, podplávať, oboplávať…). Deti počúvajú jazykové pokyny v prepojení so svojim telom. Výskum ukázal, že plávajúce deti sú popredu v sociálnom, fyzickom aj v intelektuálnom vývoji (majú štatisticky vyššie IQ).

Dokázalo sa, že je veľmi dôležitá kvalita celého procesu. Vzdelaní inštruktori, prepracovanosť metodík, správny výber pomôcok a aktivít, to všetko ovplyvňuje proces učenia. Umožneniu dieťatku zúčastniť sa plaveckých kurzov je inovatívny spôsob ako deti aktívne zahrnúť do učenia hrou. Aj u nás, v Klube Kvapka, pracuje mnoho inštruktoriek s pedagogickou praxou, máme kvalitne vypracované metodiky oceňované odborníkmi na detské plávanie vo svete. Napriek dlhým rokom praxe neustále našu prácu zlepšujeme, vzdelávame sa doma, aj vo svete. Veľmi nás teší, ak sa nám potvrdzuje, že cesta, po ktorej sme sa vydali, je správna a že výsledky našej práce môžeme, s radosťou a s láskou, odovzdávať Vám, rodičom a našim najmilším – Vašim deťom.

Kvapka vo svete: Light in Water (Cambridge)

2Keď sme 21.9.2016 nasadali s kolegynkou Kajkou do lietadla smer Londýn, veľmi sme sa tešili na dlho plánovanú služobnú cestu. Smerovali sme na celosvetovú konferenciu do známeho univerzitného mestečka Cambridge. Konferencia Light in Water bola určená pre všetkých, ktorých práca je spojená s vodou a novými životmi. Zúčastnilo sa jej vyše 140 ľudí z 34 krajín celého sveta, medzi nimi i my 2 zo Slovenska. Inštruktorky cvičenia pre tehotné vo vode, duly špecializujúce sa na pôrody do vody, pediatri a inštruktori plávania pre deti. Všetci s niekoľkoročnou praxou a s hladom po nových poznatkoch.

Témou bolo pôsobenie inštruktora na rodiča a dieťa so zameraním na empatiu tak, aby si pobyt vo vode užili naplno s láskou a porozumením. Prednášajúci zastupovali tú najvyššiu odbornosť a kvalitu vo svojom odbore. Zasadli sme do prednáškových sál Girton College a vrátili sa na chvíľu opäť do študentských čias. Snažili sme sa absorbovať a zachytiť všetky tie informácie a výsledky výskumov, o ktoré sa s nami naši skúsení kolegovia delili.

1 Úžasné boli taktiež naše rozhovory mimo prednášok, keď sa z nás stávali rovnocenné kolegyne a nezáležalo či sme zo Slovenska, Činy alebo z Nového Zélandu. Vymieňali sme si skúsenosti zo svojich klubov a inšpirovali sa navzájom. Každé jedno takéto stretnutie berieme ako obohacujúcu skúsenosť a to sa nám potvrdilo aj tu. Bolo by smutné myslieť si, že keď svoju prácu robíme dlho, všetko vieme a už sa nič nové nepotrebujeme učiť. Vždy si prinesieme niečo nové a zároveň sa utvrdzujeme v tom, že cesta, po ktorej sme sa s Blankou a s ostatnými Kvapkami vybrali, je správna, že našej práci rozumieme a obstojíme aj v porovnaní so svetom.

Vždy, keď sa niektorá z nás vráti zo svojej cesty za poznaním, oboznámi s novinkami a nápadmi ostatné Kvapky – nebolo to inak ani po tejto trojdňovej konferencii. Spolu sme všetko preberali a rozhodli sme, čo začleníme do lekcií tak, aby sme sa posunuli vpred a aby aj naši Kvapkáči boli spokojní :)

Saška Prajová


Klub Kvapka © 2017 | by freevision