Blog

Ako vzduchotechnika vplýva na riziko prenosu vírusov vo vnútorných bazénoch?

O súčasnej pandemickej situácii ste už toho čítali asi veľa. My by sme vám však chceli priblížiť pár faktov, ktoré sa týkajú priamo bazénov, Klubu Kvapka a teda aj vás 😊

Výskumy už potvrdili, že vírusy ako COVID-19 sa neprenášajú v správne udržiavanej bazénovej vode. [1] My dodržiavame prísne podmienky podľa Vyhlášky MZSR č. 308/2012 Z.z. a naše doplňujúce interné nariadenia Klubu Kvapka.

Ale čo vzduch v okolí bazéna? Naše pravidelné lekcie, vďaka ktorým sa bábätká a deti učia mať vodu radi a zároveň plávať, sú realizované celoročne v krytých bazénoch. Po prečítaní si článku
v od Asociácie plaveckých škôl USA [2], v ktorých citujú svetových odborníkov na danú problematiku, sme zistili niekoľko zaujímavých informácií. Ako napríklad to, že vetranie vnútorných bazénov je oveľa účinnejšie k minimalizácii prenosu vírusov ako vo väčšine iných vnútorných priestorov (napr. obchody, kaviarne, kancelárie…)

Keith Coursin je prezidentom spoločnosti Desert – Air (založenej v 1978) a pôsobil aj vo Výbore CDC komisie pre vodné zdravie, informoval o tom, že požiadavky kladené na kvalitu vnútorného vzduchu (podľa normy ANSI/ASHREA 62.1-2020) sú riadené pod-ľa toho koľko vetraného vzduchu musí byť odvlhčovaného špecifickým zariadením. V porovnaní s ostatnými vnútornými priestormi je vetranie vnútorného bazéna o:
· 8-krát kvalitnejšie ako kancelársky priestor
· 4-krát kvalitnejšie ako v školskej triede
· 2,6 krát kvalitnejšie ako vedecké laboratórium

Keith uviedol: „V skutočnosti v štandardoch nie je uvedený žiadny iný typ budovy, ktorý by sa aspoň blížil požadovanej rýchlosti a kvalite vetrania vnútorného bazéna.“

Čo to vlastne znamená?

Vzduch, ktorý nájdete v priestoroch krytého bazéna, je lepšie a kvalitnejšie vetraný ako vzduch v mnohých iných vnútorných priestoroch, v ktorých sa bežne nachádzate.

Vo videu nižšie nájdete aj informácie od odborníkov z oblasti vodného inžinierstva, ktorí riešia zvyšovanie množstva filtrovaného vzduchu, minimalizáciu rýchlosti vzduchu (pomáha minimalizovať šírenie patogénov šíriacich sa vzduchom), privádzanie čerstvého vzduchu, aby boli dodržané požiadavky na kvalitu vzduchu pri vnútorných bazénoch.

 

Výskum tiež ukázal, že relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 – 60% je ideálna na vytvorenie zdravého vnútorného priestoru a na mi-nimalizáciu šírenia vírusov šíriacich sa vzduchom. [3] Funguje to v podstate jednoducho. Väčšia vlhkosť vzduchu znamená, viac molekúl vody vo vzduchu a tým pádom sa aj viac molekúl vody naviaže na molekuly vzduchu, ktoré sú ťažšie a padnú na zem skôr ako keby bol v miestnosti suchší vzduch. Čo v praxi znamená zníženú možnosť prenosu vírusu.

A to je to, čo vám aj my zabezpečujeme na našich prevádzkach. O čistý vzduch a bezpečnejšie prostredie sa nám na bazénoch v Empire, Aquaparku a Zátvore stará kvalitná vzduchotechnika a na Kvapke výkonný odsávač pár. Kontrolujeme tak množstvo vodnej pary vo vzduchu a na bazénoch tak významne znižujeme riziko prenosu vírusu. Samozrejme, kvalitná vzduchotechnika prenos vírusu nezamedzí úplne, no toto prostredie je podľa výskumov jedno z najmenej rizikových čo sa vnútorných priestorov týka. A čo sa týka ostatných priestorov, ako napr. aklimatizačné miestnosti, tak tie máme aktuálne vybavené aj germicidnými žiaričmi, ktoré sa taktiež starajú o zníženie rizika v týchto priestoroch.

Veríme, že sa čoskoro už uvidíme a tieto poznatky dajú aj vám širšiu predstavu o bezpečnejších a menej bezpečných priestoroch, ktoré navštevujete s vašimi deťmi.

Július Kováč

Zdroje:
[1] https://www.cdc.gov
[2] https://www.usswimschools.org
[3] https://www.sciencedaily.com

Ako vnímame dočasné zatvorenie Kvapky a súčasnú „covid” situáciu?

Ako majiteľka Klubu Kvapka sa snažím plánovať našu prácu aspoň na rok dopredu. Aby kvalita služby, ktorú poskytujeme bola pre vás v maximálnej kvalite, ale aj preto, aby naši pracovníci mali „stabilno pod nohami”. Vízie však máme na roky dopredu a k tomu je potreba okrem iného sledovať aj dôležité faktory v Trnavskom kraji: pôrodnosť, zamestnanosť, priemerné mzdy a iné.

Občas sme s našou ekonómkou a marketingovou spolupracovníčkou rozoberali scenáre, čo by sa stalo, keby skrachoval tento alebo onen veľký podnik blízko Trnavy… Ale nikdy sme nepočítali so situáciou, v ktorej sme sa ocitli dnes. Neviditeľný vírus zatriasol celým svetom, zatriasol s rodinami, firmičkami, podnikmi, štátmi… samozrejme, aj nami.

Asi každý z nás prešiel chvíľu hnevom na to čo sa deje, chvíľu strachom, potom veľkým odhodlaním a hľadali sme recept na zvládnutie tejto situácie. Zostali sme doma, nemohli sme pracovať, stretávať sa s ľuďmi… Toto bol celosvetový precedens. A stále zostáva.

Na jednej strane počúvame a čítame informácie o tom ako môže zaniknúť naša civilizácia na Zemi, na druhej strane, že sa jedna o bežný mikroorganizmus, ktorý je nebezpečný iba veľmi starým ľuďom. A v nás zostáva neistota… A jedinou istotou zostáva to, že príde zmena.

Nemôžeme robiť nič proti odporúčaniam vlády, proti vyhláškam, musíme dodržiavať všetko, čo máme predpísané, čo odporúčajú ľudia, ktorí majú nadhľad a zrejme vidia aj širšie súvislosti…

Čo ale môžeme: Zbaviť sa obáv. Naplniť srdcia pochopením pre tých, ktorí sú stále plní strachu a aj hnevu. Podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Môžeme sa stať ľudskejší. Neakceptovať atmosféru nebezpečenstva (ani pre deti nie je dobré žiť v takejto atmosfére). A užívať si každý deň so svojimi blízkymi, porozmýšľať nad tým, čo pre nás znamenajú, povedať im to a dávať svojím správaním najavo. A život je zrazu krajší a lepší.

Vo všetkom sa snažím nájsť to lepšie. Ak nás toto neviditeľný Covid-19 naučí, vďaka za tú skúsenosť…

Blanka Krajčovičová

Kvapka vo svete: Marafon Baby Swim (Moskva)

V Kvapke nám záleží na tom, aby sme sa neustále vzdelávali, posúvali vpred a poskytovali vám tak to najlepšie čo je vo svete dostupné. Po niekoľkoročnom získavaní informácií od austrálskych, amerických či iných kolegov zo sveta, po desiatkach absolvovaných medzinárodných konferenciách i workshopov a v neposlednom rade po vlastnej praxi, sme sa dostali na úroveň, z ktorej sa chcú učiť druhí.

Na konferencii Marafon Baby Swim v Moskve sme už „speakrami“ boli my. V rámci workshopu, konaného priamo v bazéne, sme ukazovali účastníkom konferencie vybrané aktivity z našich lekcií. Vysvetľovali sme význam jednotlivých cvičení a objasňovali súvislosti medzi nimi, detskými reflexami a napredovaním detí v predškolskom a školskom veku.

Prezentovali sme cvičenia, ktoré pôsobia ako prevencia pred mnohými problémami vo vzdelávaní detí (napr. dyslexia, dysgrafia a iné…). Je čoraz viac detí, ktoré v rámci vzdelávania zápasia s týmito „dys…“ Takéto deti je vynikajúce integrovať, pracovať s nimi a pomáhať im. Je tu však možnosť, ako vieme pomerne dobre pôsobiť preventívne a týmto problémom do značnej miery predchádzať, či ich dokonca eliminovať na lekciách plávania.

Podobné prepojenie medzi plávaním a napredovaním detí v škole potvrdzuje aj austrálsky výskum na vzorke skoro 7 000 deti z Austrálie, Nového Zélandu a Ameriky. Ten hovorí o tom, že ak deti plávali v skoršom veku ako 5 rokov, predbehli svojich rovesníkov – neplavcov vo viacerých oblastiach. Ide o niekoľko mesačný náskok napr. v hrubej a jemnej motorike, verbálnom vyjadrovaní sa, matematike či porozumení a dodržiavaní konkrétnych postupov. Všetko sú to dôležité schopnosti, nielen pre úspech v školskej lavici, ale aj v bežnom živote. Austrálsky výskum potvrdzujú aj viaceré americké publikácie. Viac o výskume nájdete tu.

Nami prezentované cvičenia sme konzultovali aj s vynikajúcim ruským neonatológom doktorom Ruslanom Davletshinom. Teší nás, že praktické závery, ktoré sme mali možnosť zdieľať ho veľmi zaujali a jeho pozitívna profesionálna spätná väzba nás opäť potvrdila vo význame a kvalite metodík Klubu Kvapka.

Taktiež máme úprimnú radosť, že vaše deti tieto cvičenia (formou hry) zažívajú na vlastnej koži. Aj takýmto spôsobom im pomáhame napredovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach, aby z nich vyrástli šikovní mladí ľudia. Vďaka vám za to, že od vás rodičov dostávajú ten najlepší štart už od začiatku. Veríme, že ich presun z bezpečných vôd Kvapky do rozbúrených vôd života bude aj vďaka plávaniu jednoduchší.

Július Kováč a Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision