Blog

Ako pracovať so žiarlivosťou dieťatka voči mladšiemu súrodencovi

Veľmi sa tešíme funkčným a rozrastajúcim sa rodinám aj u nás v Kvapke. Niekedy mamička so starším dieťatkom pláva do konca gravidity, niekedy ju vystrieda ocko. Zvyčajne podľa správania staršieho dieťatka vieme, že sa čosi v rodine zmenilo. Staršie dieťatko vždy  zareaguje na príchod mladšieho súrodenca. Reakcia závisí od veku, prostredia aj od samotnej povahy dieťatka.

Veľmi často sa reakcia prejaví ako žiarlivosť voči mladšiemu súrodencovi. Tá má rôzne formy – od slovných, či fyzických útokov na „votrelca“, cez vrátenie sa k predošlým vývinovým štádiám – používanie plienky, cumľa…, k zmene reakcií v štandardných situáciách – v bazéne sa dieťa „lepí“ na mamu, alebo je plačlivé a zrazu neposlušné a agresívne voči iným deťom… Čo však vieme určite: Detskú žiarlivosť treba čím skôr likvidovať, lebo čím dlhšie trvá stav, ktorý ju vyvolal, tým pevnejšie a na dlhšie sa detská žiarlivosť zafixuje a tým ťažšie sa z nej dieťa dostane.

V prvom rade: každé dieťa treba na príchod mladšieho súrodenca pripraviť. Ak dieťa žiarli na mladšieho súrodenca, odstránenie žiarlivosti je pomerne jednoduché: Vysvetlite dieťatku, že mladší súrodenec pre svoju bezmocnosť a útlosť potrebuje väčšiu starostlivosť a opateru, viac pozornosti a preukazovania lásky zo strany rodičov. Žiarlivému dieťaťu povedzte a napríklad aj na videách a fotografiách ukážte, že keď bolo ono v tom veku, starali ste sa oň práve s takou láskou a práve tak ste ho ľúbili ako jeho mladšieho súrodenca teraz. Pritom úzkostlivo dbajte o to, aby sa žiarlivé dieťa necítilo ukracované,  venujte mu zvýšenú starostlivosť a zvýšené prejavy lásky a nežnosti, aby sa presvedčilo, že ho stále rovnako ľúbite.

K prevencii pred vznikom žiarlivosti vám dáme pár rád:

 • To, že dieťaťu do dvoch rokov niečo vysvetľujete, neznamená, že rozumie – potrebuje zrozumiteľné situácie.
 • Zachovajte hierarchiu: staršie dieťa sa predsa niekam posunulo, má viac práv a viac povinností ako mladšie dieťa. Dajte mu to najavo. Poverte ho veku primeranými úlohami a urobte z neho vášho nenahraditeľného pomocníka – aj pri staraní sa o bábätko.
 • Dávajte pozor na „negatívne“ zmeny, ktoré by dieťa mohlo spájať so súrodencom (zaradenie do MŠ práve v čase keď prišlo mladšie dieťatko, ukončenie obľúbenej činnosti…)
 • Stále si nechajte čas vyhradený pre dvojicu mama + staršie dieťatko a otec + staršie dieťatko.

A na záver vám prezradíme ešte pár tipov, ktoré platia ako prevencia konfliktov, negatívnych pocitov, či žiarlivosti voči súrodencovi:

 • Každé vaše dieťa má nárok na čas strávený len s vami. Bez toho druhého.
 • Každé dieťa má nárok na to, aby sa mohlo hrať samé, prípadne len so svojimi kamarátmi. Nechcite, aby staršie dieťa stále zabávalo toho mladšieho.
 • Ak jedno z detí nie je doma, venujte sa tomu druhému.
 • Ak má starší súrodenec na návšteve kamarátov, snažte sa mladšieho držať od nich.
 • Ak sa deti hádajú kvôli počítačovým hrám alebo televízii a spoločným hračkám, stanovte si pravidlá: ako dlho, kto a kedy môže vec používať. Ideálne sú presýpacie hodiny, alebo kuchynské minútky.
 • Každá hračka má svojho majiteľa. Nenúťte ho požičiavať svoje hračky. Vy predsa tiež len tak nepožičiate pre Vás cennú vec. Požičiavaniu sa dieťa učí.
 • Deti majú radi Vaše pochvaly a budú sa snažiť, aby ich dostali čo najviac. Pochváľte ich za spoluprácu, za zvládnutie spoločnej úlohy…
 • Neporovnávajte ich. Nehovorte o žiadnom ako šikovnejšom, hlučnejšom alebo pozornejšom. Vaše deti sú dve rôzne bytosti.
 • Ukážte im vašim životom, ako sa k sebe správajú dve najbližšie bytosti.

Zaujíma vás táto téma viac? Pýtajte sa a dajte nám vedieť na info@klubkvapka.sk alebo nám pošlite správu na Facebooku. Na otázky vám radi odpovieme 🙂

Blanka Krajčovičová

Saunovanie bábätiek a detí predškolského veku

Teplo sauny nás najviac láka počas studených, jesenných a zimných dní. Pobyt v saune je nielen príjemný, ale aj zdraviu prospešný. Platí to ako pre dospelých, tak aj pre tých najmenších.

Saunovanie má predovšetkým preventívny účinok a posilňuje imunitu. Dôležitá je pravidelnosť a dlhodobosť. Účinky sa prejavia postupne. Najbadateľnejšie sú, ak dieťatko navštevuje saunu 1x do týždňa minimálne 6 mesiacov. Prečo?

Saunovanie zlepšuje činnosť srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, odstraňuje napätie a zmierňuje stres. Deti majú lepšiu odolnosť voči chrípke, znižuje sa u nich ochorenie horných dýchacích ciest a majú kvalitnejší spánok. Samozrejme, saunovanie nie je vhodné úplne pre každého. Do sauny nesmú chodiť deti s infekciou, s horúčkou, so srdečným ochorením, s niektorými kožnými chorobami a opatrný treba byť aj pri astme. Kedy teda možno začať?

Vo Fínsku a Švédsku, kde má saunovanie svoje korene a dlhoročnú tradíciu, sa s nim dostávajú do kontaktu už bábätká, a to hneď po odpadnutí pupočníka. U nás sa deti so saunou stretávajú najčastejšie v plaveckých baby kluboch. Tieto sauny sú špeciálne prispôsobené na saunovanie detí. Najvhodnejšia sauna pre dojčatá a batoľatá (do 3 rokov) je suchá švédska sauna. Nehrozí v nej popálenie slizníc horúcou parou, ktorá býva nebezpečná pre deti práve v parných saunách.

Čas pobytu v saune a teplota v nej  je rôzna, záleží hlavne od veku. Deti do 3 mesiacov nemajú ešte  vyvinutú termoreguláciu, nevedia sa potiť. Preto sa saunovanie v tomto veku u nás neodporúča. Ideálna teplota je 45 – 50 °C. Ak sú deti staršie a na saunu zvyknuté, maximálna odporúčaná teplota je 60 °C. Od veku detičiek záleží aj čas strávený v saune. Na začiatok stačia 2 – 3 minúty. Ak si deti zvyknú, je možné čas predĺžiť u menších na 4 – 5 minút, u starších do 7 minút.

Samozrejme, deti treba v saune vždy sledovať a nikdy ich nenechávať bez dozoru. Je vhodné zaujať drobcov spievaním, riekankami, či rozprávkami. Ak sa dieťa začína vrtieť a je nepokojné, treba saunu opustiť. Na niektoré deti môže sauna pôsobiť stiesňujúco. Je to prostredie, ktoré nepoznajú. Priestor je navyše malý a panuje tam prítmie. Preto dieťatko nikdy do saunovania nenútime a rešpektujeme jeho potreby. Poslednou zásadou je, aby dieťatko nechodilo do sauny s plným bruškom. V saune dávame pozor na dehydratáciu a hneď po saunovaní dopĺňame tekutiny.

Pri dodržaní týchto odporúčaní sa stáva pobyt v saune prínosným pre rodiča i dieťatko. Nenásilnou formou si prirodzene zvyká na zdravý životný štýl, ktorý mu prinesie osoh nie len teraz, ale aj v budúcnosti.

Alexandra Prajová

Aké zmeny správania u detí prináša nástup do škôlky a ako s nimi pracujeme na lekciách plávania?

Máte čerstvého škôlkara? Všimli ste si zmenu správania na lekciách plávania? Prinášame odpovede na otázky, prečo to tak je a ako sa s týmito náročnými situáciami popasovať.

Máme začiatok novej sezóny a s ním prichádza jav, s ktorým sa v tomto období stretávame pravidelne. Ide o zmenu správania v bazéne u detičiek, ktoré začali chodiť do škôlky. Malí plavci, ktorí si doteraz užívali vodičku a aktivity s ňou spojené bez problémov, s úsmevom a krásne napredovali, sa ako švihnutím čarovného prútika, stávajú plačlivými bojkami, ktorí sa držia rodiča ako kliešť. Odmietajú robiť veci, ktoré ovládali a často odmietajú do bazéna vôbec vstúpiť.

Druhá časť sa zmení z poslušných, spolupracujúcich detičiek, na malých neposedov, ktorí by boli najradšej stále pod vodou, hrali sa s pomôckami, ktoré skupina momentálne nepoužíva alebo sa snažia robiť činnosti, ktoré v aktuálnom pláne lekcie nie sú. Stávajú sa tvrdohlavými bytosťami, ktoré by si v bazéne najradšej robili po svojom a neberú na vedomie pokyny inštruktora, ani rodiča.

Obe tieto situácie zneisťujú rodičov. Tí sú častokrát nervózni zo zmeny správania a  premýšľajú aké stanovisko zaujať. Nastáva náročné obdobie pre novopečeného škôlkara, pre rodiča, ale i pre inštruktora, ktoré chvíľu trvá. Ale spoločnými silami sa dá zvládnuť tak, aby sme deťúrence príliš nezaťažili a umožnili im sa opäť zaradiť do lekcií. Musíme iba pochopiť, čo sa s našimi ratolesťami deje.

Nástup do škôlky je pre deti veľký životný zlom. Celý svoj doterajší život strávili v kruhu milujúcej rodiny, v priestoroch im veľmi dobre známych a odrazu sa ocitnú vo veľkom kolektíve, kde platia iné pravidlá. Škôlka im mení svet, na ktorý boli doteraz zvyknuté a doslova sa im pred očami rúcajú istoty, na ktorých doteraz stavali. Musia sa naučiť prispôsobovať a vychádzať s množstvom nových ľudí, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Táto nová skúsenosť spôsobuje vo väčšine tlak a stresové situácie a to aj u detí, ktoré sa do škôlky tešia a zvládajú odlúčenie bez sĺz.

Zvýšená záťaž, ako je sledovanie inštrukcií, prispôsobovanie sa režimu, či nové aktivity, býva únavná. To sa prejavuje podráždením a plačlivosťou. Únava spôsobuje oslabenie imunitného systému a v spojení so stresom a novými baktériami, častejšiu chorobnosť.

Deti môžu ostať uzavreté, menej komunikujú s rodičmi, s inštruktorom môžu prestať komunikovať úplne. Je to preto, že potrebujú čas spracovať zážitky v sebe. Mrzutosť súvisí s učením prispôsobovania sa v škôlke. Mimo nej sa potom deti snažia posúvať hranice, vypustiť paru. Toto tiež spôsobuje pretlak nových informácií. Stretávame sa aj s prípadmi zvýšenej agresivity. Z usmievavého kamaráta je zrazu malý „bitkár“. Je to spojené so snahou presadiť sa v kolektíve. Tu nepomôžu tresty, ani ignorácia správania. Deti si potrebujú opäť nadstaviť hranice.

Počas lekcií volíme k začínajúcim škôlkarom individuálny prístup. Ak je dieťatko plačlivé na lekciách, bojí sa robiť veci, ktoré predtým ovládalo, dáme mu čas. Netlačíme na neho, nenútime ho robiť veci na silu. Tieto deti potrebujú istotu, empatiu a trpezlivosť. Ponúkame mu aktivity, ktoré na lekcií robíme, ale nenútime ho do nich. Ak sa nechce zapájať, individuálne s rodičom robí činnosti, ktoré sa mu páčia. Samozrejme, ak sa tým nenarúša priebeh a bezpečnosť na lekcii. Za každý úspech ich pochválime. Snažíme sa vybudovať znova dôveru, postupne a nenásilne. Časom sa to určite podarí, dĺžka je však individuálna a závisí od každého jedného dieťatka.

Ako krajné riešenie odporúčame vynechať jeden kurz (2 mesiace). Za ten čas si môže dieťatko zvyknúť na nový režim, vysporiada sa s únavou. Rodičia si môžu v tomto čase čerpať náhradné hodiny (ak majú) a sledovať, ako sa mení správanie ich ratolestí. Po pauze sa opäť podarí zaradiť do lekcií a problémy zmiznú.

Pri deťoch, ktoré na lekciách nespolupracujú, s cieľom presadiť svoju vôľu, je tiež nutná trpezlivosť a hlavne spolupráca medzi rodičom a inštruktorom. Malý plavec musí byť na hodine spokojný, ale musí tiež rešpektovať hranice, ktoré sú nadstavené kvôli bezpečnosti. Nenútime ho do aktivít, ktoré robiť nechce. Ponúkame mu na výber z dvoch, ktoré sú pre neho vhodné. Opäť chválime, ak sa snaží.

Obdobie nástupu do škôlky je náročné pre všetkých zúčastnených. Ale netrvá večne. Veríme, že aj s našou pomocou ho zvládnete s ľahkosťou a neskôr budete na neho spomínať s úsmevom na perách.

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2019 | by freevision