Blog

Bude dieťa vedieť plávať „navždy“, ak sa to naučí v rannom veku?

Túto otázkou veľmi často dostávame od rodičov, ktorí začínajú s deťmi plávať „od malička“. Pri odpovedi musíme zobrať do úvahy psychomotorický vývoj dieťatka a rozobrať ju na drobné.

Mozog deti sa rýchlo vyvíja. Tvorí sa neuveriteľné množstvo synapsií. Skúsenosti získané v tomto čase určujú, ako sa budú deti ďalej vyvíjať a napredovať. Vo veku 2 rokov sa veľkosť mozgu strojnásobí a má viac ako 100 biliónov synapsií. Synapsie sa vytvárajú pomocou aktivít a zážitkov. Ak s dieťatkom začnete v tomto období navštevovať kurzy baby plávania, podporíte pohybom vo vode, zmyslovými vnemami a pobytom v náručí, vývin mozgu detičiek. Prostredníctvom pohybu vo vode sa v mozgu vytvárajú nové synapsie a začínajú sa ukladať pohybové spomienky. Buduje sa pohybová pamäť.

Mnohé synapsie vytvorené v mozgu počas prvých rokov života sa skladajú z vecí, ktoré deti neskôr už nebudú potrebovať. Prestanú ich používať a tak ich mozog vyhodnotí ako zbytočné a začne ich postupne odrezávať. Je to vlastne prerušenie synapsií, ktoré už nie sú nutné. Mozog si tak vytvára miesto pre nové, v danom veku potrebnejšie. A teda ak prestanete s dieťatkom v období do 5 rokov navštevovať lekcie plávania, ak sa preruší jeho kontakt s vodou a nebude si môcť nadobudnuté zručnosti precvičovať, mozog začne synapsie súvisiace s plávaním odstraňovať.

Pre zachovanie získaných plaveckých zručnosti je teda dôležité, aby ich deti neustále opakovali. Dieťa sa učí v tomto čase rýchlo a jednoduchšie. Ak dieťa prestane plávať, mozog jednoducho dlhšie nepoužívané synapsie odreže. A teda na plavecké zručnosti a schopnosti zabudne. A ak sa po čase do vody vráti, bude musieť začínať ako začiatočník. Preto sa odporúča v plávaní neprestávať, kým sa dieťatku nevryje do pamäte tak, že pohyby a činnosti súvisiace s plávaním  bude vykonávať automaticky. Spomaľovanie odstraňovania synapsií začína po 5. roku a trvá do cca 12. roku života. Potom už človek činnosti nezabúda, aj keď ich roky nevykonáva. A preto „stále plávať, stále plávať“ 😊

Alexandra Prajová

Kedy sa naučí dieťa plávať a kedy je to pre nich sociálna rozvojová aktivita?

Bábätká začínajú navštevovať kurzy plávania od 4 mesiacov. Môžeme však už v tomto veku hovoriť o plávaní?

Lekcie plávania pre deti do 3 rokov sú hlavne pohybovou aktivitou, pri ktorej sa hravou formou oboznamujú s novým vodným prostredím, zvykajú si na neho a učia sa chápať jeho vlastnosti. Naučia sa, že voda špliecha, šplechot vydáva zvuky, ktorý sa im veľmi páči. Pochopia, že voda nadnáša a pôsobí v nej vztlaková sila. Nie, nevedia to pomenovať takto „dospelácky“, ale aktivitami to zvládnu a plne si to uvedomujú. Zvládnu pri ponorení zadržať dych, ľahnúť si na vodu, poprípade sa vo vode posunúť žiadaným smerom. Vedia do vody skočiť, zvládnu rotačné pohyby a uchopiť hračku pod hladinou. V tomto období je typické, že každé dieťatko má osobitý štýl a aj rýchlosť zvládnutia týchto úkonov je u detí veľmi rozdielna a individuálna. Zvládnu toho ale veľa, však?

Od 3. roku už môžeme hovoriť o začiatkoch plávania. Deti zvládajú ponorenie hlavičky pod vodu, vedia splývať na brušku, aj na chrbte. Samozrejme stále pod dohľadom dospelého, pretože dieťa ešte nevie presne odhadnúť svoje sily. Začínajú sa učiť a hlavne, začínajú chápať správnu techniku pri nácviku kraulových nôh. Zvládajú plavecké dýchanie (nádych nad vodou, výdych do vody). Správne pracujú s pomôckami, ktoré deťom na lekciách plávania predstavujeme postupne a hravou formou. Vedia prekonať vztlak vody pri ponorení, čiže sa vedia ponoriť a vyloviť napríklad hračku z dna bazéna. Začína sa s nácvikom techniky paží. Samozrejme aj vo veku od 3 do 5 rokov prihliadame na vývojové špecifiká a individualitu detí. Je to neuveriteľné čo všetko do svojich 5 rokov zvládnu, však? Zapamätajú si ale toto všetko až do dospelosti? Prečítajte si v našom ďalšom článku ako je to s udržaním si týchto zručností a zapamätaním si toho všetkého, čo sa v priebehu 5 rokov naučili.

Alexandra Prajová

Asymetrický tonický šijový reflex

Čo môže byť príčinou zlej rovnováhy a oslabenej koncentrácie u detí? Čo robiť pre to, aby asymetrický tonický šijový reflex vymizol?

Počuli ste už o asymetrickom tonickom šijovom reflexe? U bábätka sa spúšťa vtedy, keď dieťatko otočí hlavičku na jednu stranu. Je to presne vtedy, keď sa hlavička otočí, rúčka a nôžka na tej istej strane sa vystrie a končatiny na opačnej strane tela sa ohnú.

Tento reflex vzniká v 18. týždni po počatí a pomáha dieťatku k normálnemu prirodzenému pôrodu. V 6. mesiaci života bábätka by mal pomaly vymiznúť. Čo sa však stane, keď dieťatku asymetrický tonický šijový reflex nevymizne?

  • Pri otáčaní hlávkou do strán dieťa môže strácať rovnováhu. Je to nebezpečné pri obzeraní sa na križovatke.
  • Pri kráčaní či skákaní dieťa používa zároveň pravú ruku a pravú nohu. Jedná sa o narušenú stabilitu a rovnováhu tela.
  • Pri strihaní, obkresľovaní, či podobných aktivitách je možné si všimnúť, že oko a rúčka nespolupracuje a má zlú koordináciu
  • Pri kreslení dieťa vytáča papier alebo svoje telíčko, pretože nedokáže pracovať pravou rukou na ľavej strane a naopak.
  • Pri hrách, učení sa alebo iných pracovných aktivitách je ľahko vyrušiteľné, čo je dôsledkom oslabenej koncentrácie.
  • Pri písaní je možné vidieť ako písmenká „lietajú“ rôznymi smermi.
  • Pri čítaní je dieťatku slabšie porozumieť, pretože sa viac sústredí na text očami ako na zmysle čítaného.
  • Dieťa sa radšej zo všetkého „vykecá“ ako by malo niečo napísať, pretože mu to robí problém.

Ako predchádzať týmto problémom a čo robíme my preventívne na lekciách plávania pre deti?

Nahrádzame, alebo zavádzame „plazivý reflex“ (v 4. – 6. mesiaci dieťatka) keď sa bábätko na brušku a vo vode automaticky „vykopáva“ a „krauluje“ cez stredovú čiaru tela. Aktivity a povzbudenie k tomu pridávame aj na našich lekciách cvičenia s deťmi.

So staršími detičkami šplháme pri priťahovaní sa vo vode alebo nacvičujeme štveranie sa na pontón. Taktiež sa hráme na „jašteričky, hady či havinkov“ na plytkej plošinke v bazéne.

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2019 | by freevision