S lekciami plávania je možné začať od ukončeného 4. mesiaca bábätka. Kurzy prebiehajú na 2 vlastných bazénoch, ktoré sú vybudované pre činnosť plávania s deťmi. Voda je špeciálne upravovaná soľou a pravidelne kontrolovaná po chemickej, fyzikálnej a mikrobiologickej stránke.

Lekcie plávania pre deti prebiehajú pod vedením certifikovaných inštruktoriek, ktoré sa neustále vzdelávajú a získavajú podnety z našich aj zahraničných konferencii, workshopov a školení. Pri práci s deťmi plne rešpektujeme jedinečnosť každého dieťatka a prispôsobujeme hodinu jeho potrebám.

Prečo plávať s deťmi v Klub Kvapka?

Na lekciách plávania dieťa podporujeme k pohybovej zdatnosti, bystrosti a k celkovému vnímaniu. Týmto pohybom skvalitňujeme spánok a zlepšujeme trávenie, čo napomáha pri bolestiach bruška. Pravidelným otužovaním zvyšujeme obranyschopnosť organizmu a dieťa celkovo lepšie napreduje.

V kurzoch plávania učíme deti zadržať dych, vydýchnuť do vody, splývať na brušku a chrbátiku, padať a neskôr skákať do vody, potápať a orientovať sa pod vodou. Päťroční plavci, ovládajú základy troch plaveckých spôsobov a majú zvládnuté technické prvky plávania a dýchania.

Všetky lekcie vedieme hravou formou prostredníctvom hier, riekaniek, či pesničiek (čítaj viac: Ciele a riekanky). Text a melódiu si dieťa vie spojiť s pohybom, čím môžeme obmedziť náročné vysvetľovanie jednotlivých cvičení.

Absolvovanie lekcií plávania napomáha začleneniu dieťatka do kolektívu, napr. aj v škôlke bez väčších problémov. V kurzoch sú zaradené špeciálne cvičenia, ktorými predchádzame dysgrafii, či dyslexii. Výskum školskej pripravenosti dokazuje, že deti, ktoré sa venujú pohybovým aktivitám vo vode so zameraním na plávanie sú lepšie pripravené na školskú dochádzku ako ich neplávajúci rovesníci (viac o tejto téme nájdete na blogu: Benefity detského plávania)

Čo obsahujú prvé lekcie plávania s deťmi?

Na začiatku rozvíjame citový vzťah medzi mamou a bábätkom. Rodičia sa učia s dieťaťom pracovať, spoznávajú sa v neobvyklých situáciách, a učia sa dôverovať si navzájom. Dieťa môže z bezpečného náručia vnímať, napodobňovať a učiť sa so svojimi rovesníkmi.

Pomocou hier budujeme pozitívny vzťah k vode, aby nasledujúce osvojenie si plaveckých zručností prebiehalo ľahšie. Zameriavame sa na zdravotný význam pohybu vo vode, posilňujeme telíčko a budujeme imunitu. Pohybom vo vode získava dieťatko nové podnety, ktoré ho stimulujú k psychomotorickému rozvoju.

Ako sa prihlásiť na kurz plávania pre deti?

Po vyplnení registračného formuláru získate prístup do systému, v rámci ktorého sa prihlásite na kurz. Kurz trvá dva mesiace a obsahuje 8 lekcií. Pláva sa raz do týždňa. Približne 7 dní pred začiatkom vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme si konkrétny deň v týždni a čas vašich lekcií tak termín, ktorý aby vám čo bude najviac časovo vyhovoval. Následne prebieha informačná schôdzka, kde získate všetky informácie potrebné k vašim začiatkom v Klube Kvapka.

Prihlásiť na kurz plávania pre deti


Klub Kvapka © 2023 | by freevision