V Klube Kvapka sa venujeme plávaniu detí od ukončeného 4. mesiaca. Plávame na dvoch bazénoch, ktoré sú špeciálne postavené pre túto činnosť. Kvalita priestorov pre deti je pre nás veľmi dôležitá a preto rozhodnutie o vlastných bazénoch bolo jednoznačné už v našich začiatkoch.

V prvých lekciách sa zameriavame na rozvíjanie dôvery medzi mamou a bábätkom. Prirodzene nevynechávame zdravotný význam pohybu a cvičení vo vode. Vidíme ho najmä v posilňovaní celého telíčka a v budovaní imunity. Navyše – pohybom vo vode dieťatko získava podnety, s ktorými sa jeho neaktívny rovesník nestretáva, čím vzniká viac prepojení v mozgu. Deti, ktoré takéto lekcie absolvujú, získavajú oproti svojim rovesníkom mnohé výhody. Sú pohybovo zdatnejšie, prirodzeným spôsobom rozvíjajú svoj pohybový aparát, sú bystrejšie a vnímavejšie. Menej trpia bolesťami bruška, pretože pohybom sa zlepšuje trávenie ale tiež skvalitňuje spánok. Pravidelným otužovaním si zvyšujú obranyschopnosť. Deti celkovo lepšie napredujú a to aj deti s odchýlkami vo vývoji, napríklad ľahkou mozgovou dysfunkciou.

Pravda, ak hovoríme o dojčenskom plávaní, rozumieme pod ním skôr hru dieťaťa a rodiča. Bábätko si pri hre buduje pozitívny vzťah k vode. O to ľahšie si neskôr osvojí plavecké spôsoby. Zo skúseností vieme, že najväčšie problémy pri výučbe plávania majú staršie deti so strachom. Boja sa ponoriť tvár, vydýchnuť do vody, či si na ňu ľahnúť. Preto sa v lekciách plávania dojčiat a batoliat zameriavame práve na zvládnutie týchto základných plaveckých zručností. V jednotlivých, na seba nadväzujúcich lekciách sa dieťa naučí zadržať dych, vydýchnuť do vody, splývať na brušku a chrbátiku, padať a neskôr skákať do vody, potápať sa a orientovať sa pod vodou.

Všetky lekcie vedieme hravou formou prostredníctvom hier, riekaniek, či pesničiek, z ktorých má dieťa radosť. Čítaj viac: (Ciele a riekanky). Text a melódiu si vie spojiť s pohybom. Môžeme obmedziť zdĺhavé vysvetľovanie a už malé deti podľa riekanky vedia, aké cvičenie bude nasledovať. Ľahšie nadväzujeme na zvládnuté prvky a deti si rýchlejšie osvojujú nové cvičenia. Nadobudnuté zručnosti z predošlých kurzov ďalej rozvíjame a prehlbujeme. Päťroční plavci, ktorí od nás odchádzajú, ovládajú základy troch plaveckých spôsobov. Majú zvládnuté technické prvky plávania a dýchania na svojej úrovni. V tomto veku už máme v našom klube ozajstných plavcov. S radosťou môžeme konštatovať, že výsledky našich detí sú porovnateľné a v niektorých parametroch dokonca lepšie ako výsledky ich rovesníkov inde na Slovensku ale aj v zahraničí.

Najväčší význam plávania bábätiek a malých detí je však v citovom prenose tejto aktivity na rodinu. Dieťa má radosť z pohybu vo vode, z kontaktu s rodičom, neskôr i rovesníkmi. Rodičia sa učia s dieťaťom pracovať, spoznávajú sa aj v neobvyklých situáciách, a učia sa dôverovať si navzájom. Citové puto medzi nimi sa prehlbuje a utužuje. Dieťa je síce zrelé do kolektívu až okolo tretieho roku, ale z bezpečného náručia svojho rodiča môže vnímať, napodobňovať a prispôsobovať sa svojim rovesníkom. Zo skúseností vieme, že absolvovanie takýchto aktivít napomáha začleneniu dieťatka do kolektívu v škôlke bez väčších problémov.

Všetky lekcie prebiehajú pod vedením kvalitných a certifikovaných inštruktoriek. Náš tím, sa neustále učí, vzdeláva a inšpiruje tak, aby sme boli stále lepší a plávaniu s vašimi bábätkami a malými deťmi dávali nový rozmer. Posúvame sa neustále vpred, pretože práca s každým dieťaťom je iná a vyžaduje si individuálny prístup. Jedinečnosť každého dieťatka plne rešpektujeme, prijímame a vieme sa prispôsobiť jeho potrebám.


Klub Kvapka © 2019 | by freevision