Kedy sa naučí dieťa plávať a kedy je to pre nich sociálna rozvojová aktivita?

Bábätká začínajú navštevovať kurzy plávania od 4 mesiacov. Môžeme však už v tomto veku hovoriť o plávaní?

Lekcie plávania pre deti do 3 rokov sú hlavne pohybovou aktivitou, pri ktorej sa hravou formou oboznamujú s novým vodným prostredím, zvykajú si na neho a učia sa chápať jeho vlastnosti. Naučia sa, že voda špliecha, šplechot vydáva zvuky, ktorý sa im veľmi páči. Pochopia, že voda nadnáša a pôsobí v nej vztlaková sila. Nie, nevedia to pomenovať takto „dospelácky“, ale aktivitami to zvládnu a plne si to uvedomujú. Zvládnu pri ponorení zadržať dych, ľahnúť si na vodu, poprípade sa vo vode posunúť žiadaným smerom. Vedia do vody skočiť, zvládnu rotačné pohyby a uchopiť hračku pod hladinou. V tomto období je typické, že každé dieťatko má osobitý štýl a aj rýchlosť zvládnutia týchto úkonov je u detí veľmi rozdielna a individuálna. Zvládnu toho ale veľa, však?

Od 3. roku už môžeme hovoriť o začiatkoch plávania. Deti zvládajú ponorenie hlavičky pod vodu, vedia splývať na brušku, aj na chrbte. Samozrejme stále pod dohľadom dospelého, pretože dieťa ešte nevie presne odhadnúť svoje sily. Začínajú sa učiť a hlavne, začínajú chápať správnu techniku pri nácviku kraulových nôh. Zvládajú plavecké dýchanie (nádych nad vodou, výdych do vody). Správne pracujú s pomôckami, ktoré deťom na lekciách plávania predstavujeme postupne a hravou formou. Vedia prekonať vztlak vody pri ponorení, čiže sa vedia ponoriť a vyloviť napríklad hračku z dna bazéna. Začína sa s nácvikom techniky paží. Samozrejme aj vo veku od 3 do 5 rokov prihliadame na vývojové špecifiká a individualitu detí. Je to neuveriteľné čo všetko do svojich 5 rokov zvládnu, však? Zapamätajú si ale toto všetko až do dospelosti? Prečítajte si v našom ďalšom článku ako je to s udržaním si týchto zručností a zapamätaním si toho všetkého, čo sa v priebehu 5 rokov naučili.

Alexandra Prajová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision