Ako vnímame dočasné zatvorenie Kvapky a súčasnú „covid” situáciu?

Ako majiteľka Klubu Kvapka sa snažím plánovať našu prácu aspoň na rok dopredu. Aby kvalita služby, ktorú poskytujeme bola pre vás v maximálnej kvalite, ale aj preto, aby naši pracovníci mali „stabilno pod nohami”. Vízie však máme na roky dopredu a k tomu je potreba okrem iného sledovať aj dôležité faktory v Trnavskom kraji: pôrodnosť, zamestnanosť, priemerné mzdy a iné.

Občas sme s našou ekonómkou a marketingovou spolupracovníčkou rozoberali scenáre, čo by sa stalo, keby skrachoval tento alebo onen veľký podnik blízko Trnavy… Ale nikdy sme nepočítali so situáciou, v ktorej sme sa ocitli dnes. Neviditeľný vírus zatriasol celým svetom, zatriasol s rodinami, firmičkami, podnikmi, štátmi… samozrejme, aj nami.

Asi každý z nás prešiel chvíľu hnevom na to čo sa deje, chvíľu strachom, potom veľkým odhodlaním a hľadali sme recept na zvládnutie tejto situácie. Zostali sme doma, nemohli sme pracovať, stretávať sa s ľuďmi… Toto bol celosvetový precedens. A stále zostáva.

Na jednej strane počúvame a čítame informácie o tom ako môže zaniknúť naša civilizácia na Zemi, na druhej strane, že sa jedna o bežný mikroorganizmus, ktorý je nebezpečný iba veľmi starým ľuďom. A v nás zostáva neistota… A jedinou istotou zostáva to, že príde zmena.

Nemôžeme robiť nič proti odporúčaniam vlády, proti vyhláškam, musíme dodržiavať všetko, čo máme predpísané, čo odporúčajú ľudia, ktorí majú nadhľad a zrejme vidia aj širšie súvislosti…

Čo ale môžeme: Zbaviť sa obáv. Naplniť srdcia pochopením pre tých, ktorí sú stále plní strachu a aj hnevu. Podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú. Môžeme sa stať ľudskejší. Neakceptovať atmosféru nebezpečenstva (ani pre deti nie je dobré žiť v takejto atmosfére). A užívať si každý deň so svojimi blízkymi, porozmýšľať nad tým, čo pre nás znamenajú, povedať im to a dávať svojím správaním najavo. A život je zrazu krajší a lepší.

Vo všetkom sa snažím nájsť to lepšie. Ak nás toto neviditeľný Covid-19 naučí, vďaka za tú skúsenosť…

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision