Kvapka vo svete: Marafon Baby Swim (Moskva)

V Kvapke nám záleží na tom, aby sme sa neustále vzdelávali, posúvali vpred a poskytovali vám tak to najlepšie čo je vo svete dostupné. Po niekoľkoročnom získavaní informácií od austrálskych, amerických či iných kolegov zo sveta, po desiatkach absolvovaných medzinárodných konferenciách i workshopov a v neposlednom rade po vlastnej praxi, sme sa dostali na úroveň, z ktorej sa chcú učiť druhí.

Na konferencii Marafon Baby Swim v Moskve sme už „speakrami“ boli my. V rámci workshopu, konaného priamo v bazéne, sme ukazovali účastníkom konferencie vybrané aktivity z našich lekcií. Vysvetľovali sme význam jednotlivých cvičení a objasňovali súvislosti medzi nimi, detskými reflexami a napredovaním detí v predškolskom a školskom veku.

Prezentovali sme cvičenia, ktoré pôsobia ako prevencia pred mnohými problémami vo vzdelávaní detí (napr. dyslexia, dysgrafia a iné…). Je čoraz viac detí, ktoré v rámci vzdelávania zápasia s týmito „dys…“ Takéto deti je vynikajúce integrovať, pracovať s nimi a pomáhať im. Je tu však možnosť, ako vieme pomerne dobre pôsobiť preventívne a týmto problémom do značnej miery predchádzať, či ich dokonca eliminovať na lekciách plávania.

Podobné prepojenie medzi plávaním a napredovaním detí v škole potvrdzuje aj austrálsky výskum na vzorke skoro 7 000 deti z Austrálie, Nového Zélandu a Ameriky. Ten hovorí o tom, že ak deti plávali v skoršom veku ako 5 rokov, predbehli svojich rovesníkov – neplavcov vo viacerých oblastiach. Ide o niekoľko mesačný náskok napr. v hrubej a jemnej motorike, verbálnom vyjadrovaní sa, matematike či porozumení a dodržiavaní konkrétnych postupov. Všetko sú to dôležité schopnosti, nielen pre úspech v školskej lavici, ale aj v bežnom živote. Austrálsky výskum potvrdzujú aj viaceré americké publikácie. Viac o výskume nájdete tu.

Nami prezentované cvičenia sme konzultovali aj s vynikajúcim ruským neonatológom doktorom Ruslanom Davletshinom. Teší nás, že praktické závery, ktoré sme mali možnosť zdieľať ho veľmi zaujali a jeho pozitívna profesionálna spätná väzba nás opäť potvrdila vo význame a kvalite metodík Klubu Kvapka.

Taktiež máme úprimnú radosť, že vaše deti tieto cvičenia (formou hry) zažívajú na vlastnej koži. Aj takýmto spôsobom im pomáhame napredovať a rozvíjať sa po všetkých stránkach, aby z nich vyrástli šikovní mladí ľudia. Vďaka vám za to, že od vás rodičov dostávajú ten najlepší štart už od začiatku. Veríme, že ich presun z bezpečných vôd Kvapky do rozbúrených vôd života bude aj vďaka plávaniu jednoduchší.

Július Kováč a Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision