Ako na obdobie vzdoru u detí

1Okolo druhého roku sa dieťa dostáva do obdobia vzdoru. Vzdor v tomto veku súvisí s uvedomením si svojich možností, teda „čo všetko môžem, lebo už viem, že som niekto,“ ale zároveň s uvedomením si svojich zatiaľ obmedzených a pre dieťa obmedzujúcich schopností. Teda „ruka by chcela, ale ešte nevie, pusa by povedala, ale ešte to nejde.“ Veľakrát za vzdorom je nezvládnutý strach „chcem psíka pohladkať a zároveň mám strach.“ Dieťa začína byť negativistické – neviem, nepoviem, neurobím, neprestanem. Prejavy sú rôznorodé.

Ako pracujeme so vzdorovitými deťmi na lekciách plávania my?

V bazéne s týmito deťmi pracujeme vždy individuálne. U väčšiny, keďže ich poznáme, vieme, čo na dieťa zaberá. Niektoré potrebuje pochvalu a úlohu. Napríklad: „Pozri aké máme pekné nálepky! Pozeraj, či všetci dobre cvičia a po plávaní ich rozdáš ostatným detičkám.“ Niektoré potrebujú, aby sme si ich veľmi nevšímali. Takže sa im neprihovárame, ale necháme, ich, aby sledovali kamarátov a ak chcú, nech cvičenie vyskúšajú a začnú sami. Často sa stáva, že tieto deti robia to čo ostatní až počas voľného plávania. Máme skúsenosti aj s deťmi, ktoré skúšajú kam sa dajú posunúť hranice. Na ne zvyčajne zaberá prísnosť, ale z pohľadu dieťaťa jasná spravodlivosť. Máme deti, ktoré pracujú za odmenu. Vždy však platí, že odmeníme všetky deti v skupinke a nielen jedno. Veľmi často dieťaťu taktiež názorne ukážeme situáciu, v ktorej reaguje nevhodne a dáme mu návod (či už slovne, alebo názornou ukážkou), ako sa dá situácia riešiť pokojne a bez prehnaných reakcií. A to vždy tak, aby pochopilo, že kladným správaním dosiahne viac, ako za používania vzdorovitých prejavov. Deti, o ktorých vieme, že intenzívne prežívajú svoj vzdor, si všímame najmä keď sú kľudné. Nesmieme ich naučiť, že majú našu pozornosť, len keď sú neposlušné a vzdorovité.

Našou následnou odmenou sú trojroční plavci, s ktorými sa dá priateľsky vyjsť, ktorí rozumejú spolupráci na svojej úrovni. Deti, ktoré sa tešia na lekcie a inštruktorky, ktoré na svoju skupinu „kvapkáčikov“ nedajú dopustiť :)

A ako pracovať s deťmi v období vzdoru aj mimo bazéna?

Nie vždy sa dá dieťa „spracovať“ za pár hodín či dní. Niekedy je to dlhšia práca. Prirodzene závisí v prvom rade od rodiča a samotnej výchovy, ako dieťa zvládne toto svoje obdobie. Čo však radíme rodičom je: zbytočne nezakazovať a neprikazovať – pretože v tomto veku musí byť zákaz zákazom a príkaz príkazom, musíme trvať na svojom. Nevnucovať dieťaťu niečo, čo sami nedodržiavame, ale v prvom rade ísť vlastným príkladom.

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision