Za jeden povraz sa ľahšie ťahá

blogV čase, keď sme s Kvapkou začínali, nebolo na Slovensku veľa odborných článkov a už vôbec nie literatúry, ktorá by sa venovala dojčenskému plávaniu. Kluby, ktoré existovali, pracovali na základe skúseností z Čiech, poprípade z iných krajín EÚ. Chýbala prepracovaná teória a ak sme niečo vhodné našli, nebolo to prepojené s „plaveckou“ praxou.

Samozrejme, od začiatku sme mali potrebu robiť svoju prácu dobre. Konzultovali sme postupy a cvičenia, ktoré sme chceli zapracovať do metodík s našimi kamarátmi – bývalými plavcami, súčasnými lekármi, psychológmi, fyzioterapeutmi. Keďže poznali všetko, čo pobyt v bazéne prináša, (uvedomovali si rozdiel medzi návštevou špecializovaného bazéna raz týždenne na 30 minút a plaveckým tréningom, keď je dieťa „namočené“ v bazéne 2 – 3 hodiny denne niekoľkokrát do týždňa). Poznali anatómiu dieťaťa a normálny fyziologický vývoj, takže odsúhlasili postupnosť nami navrhovaných cvičení. No a samozrejme, ak sa na nás niektorá mamička obrátila so zdravotným problémom svojho dieťaťka, vedeli sme jej odporučiť odborníka, ktorý presne vedel, o čom je  pobyt v takomto bazéne.

Asi po piatich rokoch nášho pôsobenia sa v tlači začali šíriť polemiky a „zaručené rady odborníkov“ na tému dojčenského plávania – áno alebo nie, ponárať, či neponárať, a kedy začať.  Skrátka, rodičom boli prezentované „jednoznačné správne cesty“ ako s bábätkami v bazéne. Vtedy nám došlo – mali by sme zistiť, kde a kto pláva s malými deťmi na Slovensku, ako to robí, kde študoval – ak študoval a ako môžeme dať našej práci vyššiu vážnosť a punc profesionality.

Takže sme oslovili kluby, ktoré sme našli v tom čase na internete, zvolali celoslovenskú konferenciu za pomoci FTVŠ – katedry plávania. No a na nej sme sa dohodli, že by bolo dobré spolupracovať . Založili sme asociáciu Vodné deti, vybavili akreditáciu na ministerstve školstva a začali školiť inštruktorov baby plávania. Tiež sme prizvali odborníkov a zorganizovali neakreditované školenia, ktoré značne pomohli našej práci.

Určite aj preto máme prehľad, čo sa deje na Slovensku, ako kto pracuje, vieme si vymieňať skúsenosti, názory a v prípade rozdielnych názorov s tvorcami zákonov a vyhlášok si naivne myslíme, že by niekto mohol o naše skúsenosti stáť. :) No a samozrejme, pozývame odborníkov zo všetkých oblastí, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia s našou prácou na workshopy, prednášky a semináre.

V podstate sme prebrali zodpovednosť za vzdelávanie baby inštruktorov za pomoci odborníkov z FTVŠ, ale aj z praxe – lekárov ,psychológov, právnikov… v rámci Slovenska. Núti nás to byť stále lepšie, neustále sa vzdelávať, vymieňať si skúsenosti a hľadať cesty ku každému dieťatku.

Za tie roky sa neodvážime kritizovať postupy iných kolegov. Každý si postavil iný cieľ. Od hier vo vode, cez „kupkanie“ až ku zvládnutiu ponárania. No a náš cieľ je jasný: využiť senzitívne obdobie pre pohyb a od 4 mesačného drobca, ktorý presviedča mamu, že je naozaj šikovnejší ako by si myslela a mama ho presviedča, že jej môže veriť, sa dostať k 5 ročnému plavcovi, ktorý si vodu užíva a je v nej doma.

Blanka Krajčovičová a Alexandra Prajová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision