Kvapka vo svete: Light in Water (Cambridge)

2Keď sme 21.9.2016 nasadali s kolegynkou Kajkou do lietadla smer Londýn, veľmi sme sa tešili na dlho plánovanú služobnú cestu. Smerovali sme na celosvetovú konferenciu do známeho univerzitného mestečka Cambridge. Konferencia Light in Water bola určená pre všetkých, ktorých práca je spojená s vodou a novými životmi. Zúčastnilo sa jej vyše 140 ľudí z 34 krajín celého sveta, medzi nimi i my 2 zo Slovenska. Inštruktorky cvičenia pre tehotné vo vode, duly špecializujúce sa na pôrody do vody, pediatri a inštruktori plávania pre deti. Všetci s niekoľkoročnou praxou a s hladom po nových poznatkoch.

Témou bolo pôsobenie inštruktora na rodiča a dieťa so zameraním na empatiu tak, aby si pobyt vo vode užili naplno s láskou a porozumením. Prednášajúci zastupovali tú najvyššiu odbornosť a kvalitu vo svojom odbore. Zasadli sme do prednáškových sál Girton College a vrátili sa na chvíľu opäť do študentských čias. Snažili sme sa absorbovať a zachytiť všetky tie informácie a výsledky výskumov, o ktoré sa s nami naši skúsení kolegovia delili.

1 Úžasné boli taktiež naše rozhovory mimo prednášok, keď sa z nás stávali rovnocenné kolegyne a nezáležalo či sme zo Slovenska, Činy alebo z Nového Zélandu. Vymieňali sme si skúsenosti zo svojich klubov a inšpirovali sa navzájom. Každé jedno takéto stretnutie berieme ako obohacujúcu skúsenosť a to sa nám potvrdilo aj tu. Bolo by smutné myslieť si, že keď svoju prácu robíme dlho, všetko vieme a už sa nič nové nepotrebujeme učiť. Vždy si prinesieme niečo nové a zároveň sa utvrdzujeme v tom, že cesta, po ktorej sme sa s Blankou a s ostatnými Kvapkami vybrali, je správna, že našej práci rozumieme a obstojíme aj v porovnaní so svetom.

Vždy, keď sa niektorá z nás vráti zo svojej cesty za poznaním, oboznámi s novinkami a nápadmi ostatné Kvapky – nebolo to inak ani po tejto trojdňovej konferencii. Spolu sme všetko preberali a rozhodli sme, čo začleníme do lekcií tak, aby sme sa posunuli vpred a aby aj naši Kvapkáči boli spokojní :)

Alexandra Prajová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision