Bude dieťa vedieť plávať „navždy“, ak sa to naučí v rannom veku?

Túto otázkou veľmi často dostávame od rodičov, ktorí začínajú s deťmi plávať „od malička“. Pri odpovedi musíme zobrať do úvahy psychomotorický vývoj dieťatka a rozobrať ju na drobné.

Mozog deti sa rýchlo vyvíja. Tvorí sa neuveriteľné množstvo synapsií. Skúsenosti získané v tomto čase určujú, ako sa budú deti ďalej vyvíjať a napredovať. Vo veku 2 rokov sa veľkosť mozgu strojnásobí a má viac ako 100 biliónov synapsií. Synapsie sa vytvárajú pomocou aktivít a zážitkov. Ak s dieťatkom začnete v tomto období navštevovať kurzy baby plávania, podporíte pohybom vo vode, zmyslovými vnemami a pobytom v náručí, vývin mozgu detičiek. Prostredníctvom pohybu vo vode sa v mozgu vytvárajú nové synapsie a začínajú sa ukladať pohybové spomienky. Buduje sa pohybová pamäť.

Mnohé synapsie vytvorené v mozgu počas prvých rokov života sa skladajú z vecí, ktoré deti neskôr už nebudú potrebovať. Prestanú ich používať a tak ich mozog vyhodnotí ako zbytočné a začne ich postupne odrezávať. Je to vlastne prerušenie synapsií, ktoré už nie sú nutné. Mozog si tak vytvára miesto pre nové, v danom veku potrebnejšie. A teda ak prestanete s dieťatkom v období do 5 rokov navštevovať lekcie plávania, ak sa preruší jeho kontakt s vodou a nebude si môcť nadobudnuté zručnosti precvičovať, mozog začne synapsie súvisiace s plávaním odstraňovať.

Pre zachovanie získaných plaveckých zručnosti je teda dôležité, aby ich deti neustále opakovali. Dieťa sa učí v tomto čase rýchlo a jednoduchšie. Ak dieťa prestane plávať, mozog jednoducho dlhšie nepoužívané synapsie odreže. A teda na plavecké zručnosti a schopnosti zabudne. A ak sa po čase do vody vráti, bude musieť začínať ako začiatočník. Preto sa odporúča v plávaní neprestávať, kým sa dieťatku nevryje do pamäte tak, že pohyby a činnosti súvisiace s plávaním  bude vykonávať automaticky. Spomaľovanie odstraňovania synapsií začína po 5. roku a trvá do cca 12. roku života. Potom už človek činnosti nezabúda, aj keď ich roky nevykonáva. A preto „stále plávať, stále plávať“ 😊

Alexandra Prajová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision