Ako sa pripraviť na „vaničkovanie“ a aké benefity bábätku prináša?

Jednou z hlavných úloh vaničkovania je vytvoriť u najmenších bábätiek pozitívne skúsenosti s vodou a vodným prostredím. Táto činnosť napomáha taktiež k zdravému psychomotorickému vývinu dieťatka, prispieva k lepšiemu tráveniu i spánku a v neposlednom rade vytvára krásne spoločné chvíle.

Kedy začať s vaničkovaním a aké prostredie zabezpečiť?

S vaničkovaním sa dá začať už od prvých dňoch/ týždňoch života. Je potrebné, aby sa vyhojil pupček a smelo sa môže ísť do vaničky.

Pre takéto „plávanie“ s bábätkom je dôležitá pokojná, domáca atmosfére. Miestnosť, v ktorej sa vaničkovanie uskutočňuje, by mala byť dostatočne vyhriata a bez prievanu, aby bábätko mohlo ešte bezpečne absolvovať masáž. Teplota vody je totožná s teplotou pri bežnom kúpaní, avšak vaňa je naplnená tak, aby sa dieťatko nedotýkalo dna žiadnou časťou telíčka.

Ako prebieha „plávanie“ s bábätkom vo vaničke?

Pred vložením dieťatka do vaničky inštruktorka oboznámi rodičov s presným postupom, ktorý sa bude diať. Prvý vstup dieťatka do vody je jemný, pomalý a nežný. Bábätko je buď zabalené v čistej bavlnenej plienke, alebo v úchope klbôčko. Nakoľko vaničkovanie prebieha v domácom prostredí nie sú potrebné žiadne špeciálne plavky ani plavecké plienky.

Najskôr sa zanára zadoček, nôžky, rúčky a ako posledné temienko hlavičky bábätka, aby trčala len tvárička. Postupne inštruktor mení s bábätkom polohy, úchopy a neustále sleduje reakcie dieťatka. Správne úchopy sa učí aj rodič, s ktorým sa inštruktor priebežne strieda. Každý nový úchop je doprevádzaný detskou riekankou alebo pesničkou.

Prvé lekcie trvajú len pár minút. Tak maličké deti sa rýchlo unavia, a preto musíme rešpektovať ich rytmus. Po “plávaní” rodič bábätko osuší a nasleduje masáž. Inštruktorka ukazuje zostavu uvoľňujúcich a príjemných ťahov, ktoré tvoriacu masáž jednotlivých partii tela.

Aké sú benefity vaničkovania a s čím bábätku pomáha?

Vaničkovanie a následná masáž napomáha pri trávení bábätka. Vplýva na lepší spánok a napomáha k zdravému psychomotorickému vývinu. Správne úchopy zabezpečujú lepší komfort bábätka aj rodiča pri bežnom kúpaní a budujú si vzájomnú dôveru. Pri masáži, sa dieťatko upokojuje, pretože rodič a dieťa komunikujú jemným dotykom. U rodičov sa prirodzene prehlbujú ich rodičovské kompetencie.

Ak si už pár týždňové bábätko vytvára pozitívny vzťah k vode, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že dieťa sa neskôr bude cítiť vo vodnom prostredí v bezpečí. Postupne bude nadobúdať nové skúsenosti a plavecké zručnosti bez problémov. Dobrým nasledujúcim krokom po vaničkovaní je plávanie s deťmi, ktoré je možné začať od 4 mesiacov dieťatka. Takéto lekcie už prebiehajú v špecializovaných bazénoch, ktoré dodržujú prísne hygienické požiadavky a sú vedené profesionálnymi inštruktormi.

Magdaléna Kováčová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision