Ako pracovať so žiarlivosťou dieťatka voči mladšiemu súrodencovi

Veľmi sa tešíme funkčným a rozrastajúcim sa rodinám aj u nás v Kvapke. Niekedy mamička so starším dieťatkom pláva do konca gravidity, niekedy ju vystrieda ocko. Zvyčajne podľa správania staršieho dieťatka vieme, že sa čosi v rodine zmenilo. Staršie dieťatko vždy  zareaguje na príchod mladšieho súrodenca. Reakcia závisí od veku, prostredia aj od samotnej povahy dieťatka.

Veľmi často sa reakcia prejaví ako žiarlivosť voči mladšiemu súrodencovi. Tá má rôzne formy – od slovných, či fyzických útokov na „votrelca“, cez vrátenie sa k predošlým vývinovým štádiám – používanie plienky, cumľa…, k zmene reakcií v štandardných situáciách – v bazéne sa dieťa „lepí“ na mamu, alebo je plačlivé a zrazu neposlušné a agresívne voči iným deťom… Čo však vieme určite: Detskú žiarlivosť treba čím skôr likvidovať, lebo čím dlhšie trvá stav, ktorý ju vyvolal, tým pevnejšie a na dlhšie sa detská žiarlivosť zafixuje a tým ťažšie sa z nej dieťa dostane.

V prvom rade: každé dieťa treba na príchod mladšieho súrodenca pripraviť. Ak dieťa žiarli na mladšieho súrodenca, odstránenie žiarlivosti je pomerne jednoduché: Vysvetlite dieťatku, že mladší súrodenec pre svoju bezmocnosť a útlosť potrebuje väčšiu starostlivosť a opateru, viac pozornosti a preukazovania lásky zo strany rodičov. Žiarlivému dieťaťu povedzte a napríklad aj na videách a fotografiách ukážte, že keď bolo ono v tom veku, starali ste sa oň práve s takou láskou a práve tak ste ho ľúbili ako jeho mladšieho súrodenca teraz. Pritom úzkostlivo dbajte o to, aby sa žiarlivé dieťa necítilo ukracované,  venujte mu zvýšenú starostlivosť a zvýšené prejavy lásky a nežnosti, aby sa presvedčilo, že ho stále rovnako ľúbite.

K prevencii pred vznikom žiarlivosti vám dáme pár rád:

 • To, že dieťaťu do dvoch rokov niečo vysvetľujete, neznamená, že rozumie – potrebuje zrozumiteľné situácie.
 • Zachovajte hierarchiu: staršie dieťa sa predsa niekam posunulo, má viac práv a viac povinností ako mladšie dieťa. Dajte mu to najavo. Poverte ho veku primeranými úlohami a urobte z neho vášho nenahraditeľného pomocníka – aj pri staraní sa o bábätko.
 • Dávajte pozor na „negatívne“ zmeny, ktoré by dieťa mohlo spájať so súrodencom (zaradenie do MŠ práve v čase keď prišlo mladšie dieťatko, ukončenie obľúbenej činnosti…)
 • Stále si nechajte čas vyhradený pre dvojicu mama + staršie dieťatko a otec + staršie dieťatko.

A na záver vám prezradíme ešte pár tipov, ktoré platia ako prevencia konfliktov, negatívnych pocitov, či žiarlivosti voči súrodencovi:

 • Každé vaše dieťa má nárok na čas strávený len s vami. Bez toho druhého.
 • Každé dieťa má nárok na to, aby sa mohlo hrať samé, prípadne len so svojimi kamarátmi. Nechcite, aby staršie dieťa stále zabávalo toho mladšieho.
 • Ak jedno z detí nie je doma, venujte sa tomu druhému.
 • Ak má starší súrodenec na návšteve kamarátov, snažte sa mladšieho držať od nich.
 • Ak sa deti hádajú kvôli počítačovým hrám alebo televízii a spoločným hračkám, stanovte si pravidlá: ako dlho, kto a kedy môže vec používať. Ideálne sú presýpacie hodiny, alebo kuchynské minútky.
 • Každá hračka má svojho majiteľa. Nenúťte ho požičiavať svoje hračky. Vy predsa tiež len tak nepožičiate pre Vás cennú vec. Požičiavaniu sa dieťa učí.
 • Deti majú radi Vaše pochvaly a budú sa snažiť, aby ich dostali čo najviac. Pochváľte ich za spoluprácu, za zvládnutie spoločnej úlohy…
 • Neporovnávajte ich. Nehovorte o žiadnom ako šikovnejšom, hlučnejšom alebo pozornejšom. Vaše deti sú dve rôzne bytosti.
 • Ukážte im vašim životom, ako sa k sebe správajú dve najbližšie bytosti.

Zaujíma vás táto téma viac? Pýtajte sa a dajte nám vedieť na info@klubkvapka.sk alebo nám pošlite správu na Facebooku. Na otázky vám radi odpovieme 🙂

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision