Ako podporovať novorodenecké reflexy a ako pomôcť k vymiznutiu Moorovho reflexu?

Hádam každá mamička už počula o novorodeneckých reflexoch svojho dieťatka. Určite videla, ako ich lekár – pediater preveruje. Väčšina mamičiek aj vie, že novorodenecké reflexy sú automatické pohyby riadené mozgovým kmeňom bez účasti mozgovej kôry a sú prítomné už pri narodení. Vedia, že slúžia na to, aby chránili dieťa v prvých dňoch až mesiacoch pretože kontrolujú dôležité činnosti pre život.

Už menej mamičiek vie, že novorodenecké reflexy postupom času zostávajú v úzadí, vyhasínajú a sú nahradené takzvanými posturálnymi reflexami. Tie sa začínajú prejavovať počas prvého roka života, pomáhajú dieťatku udržiavať rovnováhu, držanie tela a pohybovať sa v prostredí vzpriamene. Ale už máloktorá mama vie, že za poruchami učenia častokrát môžu byť nerozvinuté biochemické a neurofyziologické systémy, ktoré sú základňami učenia a správania.

Nerozvinuté, nepodporené a nevyužívané novorodenecké reflexy a neskôr posturálne reflexy, môžu narušiť procesy správneho dokončenia týchto systémov. Jednoduchšie povedané: novorodenecké reflexy musia byť prítomné, dieťa ich má používať, a majú byť nahradené vyššími reflexami. Ak sa tak nestane, dieťa môže mať aj neskôr problémy v škole, ale i doma.

A prečo sa touto témou zaoberáme práve my? Pretože sme sa naučili, ako reflexy podporovať, a ak už majú vyhasínať a nedeje sa tak, ktoré cvičenia na suchu či vo vode pomôžu. Vieme ako cvičením predchádzať možným problémom a ako pripraviť deti do školy.

V prvej časti si predstavíme Moorov reflex. Je zaujímavé, že sa objavuje už v 9. týždni po počatí. Funguje ako primitívny spôsob obrany malého dieťatka. Novorodenec nie je schopný ubrániť sa nejakým iným spôsobom. Nedokáže ujsť, dokonca ani sa odplaziť a už vôbec nie sa aktívne brániť. Prejavuje sa vtedy, ak sa dieťatko niečoho zľakne. Mamičky to popisujú, že dieťatko “vystrelí” ručičky a nožičky a často začne aj plakať.
Lekár ho testuje zvyčajne už pri prvej návšteve poradne. Dieťatko leží a lekár pod ním silno potiahne podložku. Vtedy sa reflex spustí, a naštartuje nervový systém dieťatka.

Za normálnych okolnosti je potlačený medzi 2. a 4. mesiacom života. Niektorí autori udávajú až 6. mesiac. A je nahradený takzvaným úľakovým reflexom. A ten nám zostáva aj v dospelosti. Čo sa však stane, ak pretrváva: dieťatko môže byť bojazlivé, pociťovať úzkosť, mať problémy so sluchom, vnímaním, môže sa sťažovať na šumenie v ušiach a môže mať problémy s rovnováhou.

Čo robíme preto, aby sme podporili jeho vymiznutie? V bazéne hojdáme dieťatko zo strany na stranu, zdvíhame pomaly hore a dole, môžeme mu spievať. Uchopujeme dieťatko v rôznych pozíciách pre vizuálne vnímanie. Preto toľko pomalých úchopov a ich zmien na lekciách plávania. V cvičebni dieťatku ležiacemu na chrbátiku veľmi pomaly roztvárame rúčky aj nôžky, hlavičku jemne zakláňame dozadu, potom ho znova dávame do fetálnej pozície a niekoľkokrát opakujeme. Takto dopomôžeme vymiznutiu Moorovho reflexu.

V ďalšej časti blogu sa dozviete o úchopovom reflexe. Prečo je dôležité aby vymizol, čím je nahradený vo vyššom veku a aké cvičenia sú vhodné k podpore vymiznutia tohto reflexu.

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision