Aké zmeny správania u detí prináša nástup do škôlky a ako s nimi pracujeme na lekciách plávania?

Máte čerstvého škôlkara? Všimli ste si zmenu správania na lekciách plávania? Prinášame odpovede na otázky, prečo to tak je a ako sa s týmito náročnými situáciami popasovať.

Máme začiatok novej sezóny a s ním prichádza jav, s ktorým sa v tomto období stretávame pravidelne. Ide o zmenu správania v bazéne u detičiek, ktoré začali chodiť do škôlky. Malí plavci, ktorí si doteraz užívali vodičku a aktivity s ňou spojené bez problémov, s úsmevom a krásne napredovali, sa ako švihnutím čarovného prútika, stávajú plačlivými bojkami, ktorí sa držia rodiča ako kliešť. Odmietajú robiť veci, ktoré ovládali a často odmietajú do bazéna vôbec vstúpiť.

Druhá časť sa zmení z poslušných, spolupracujúcich detičiek, na malých neposedov, ktorí by boli najradšej stále pod vodou, hrali sa s pomôckami, ktoré skupina momentálne nepoužíva alebo sa snažia robiť činnosti, ktoré v aktuálnom pláne lekcie nie sú. Stávajú sa tvrdohlavými bytosťami, ktoré by si v bazéne najradšej robili po svojom a neberú na vedomie pokyny inštruktora, ani rodiča.

Obe tieto situácie zneisťujú rodičov. Tí sú častokrát nervózni zo zmeny správania a  premýšľajú aké stanovisko zaujať. Nastáva náročné obdobie pre novopečeného škôlkara, pre rodiča, ale i pre inštruktora, ktoré chvíľu trvá. Ale spoločnými silami sa dá zvládnuť tak, aby sme deťúrence príliš nezaťažili a umožnili im sa opäť zaradiť do lekcií. Musíme iba pochopiť, čo sa s našimi ratolesťami deje.

Nástup do škôlky je pre deti veľký životný zlom. Celý svoj doterajší život strávili v kruhu milujúcej rodiny, v priestoroch im veľmi dobre známych a odrazu sa ocitnú vo veľkom kolektíve, kde platia iné pravidlá. Škôlka im mení svet, na ktorý boli doteraz zvyknuté a doslova sa im pred očami rúcajú istoty, na ktorých doteraz stavali. Musia sa naučiť prispôsobovať a vychádzať s množstvom nových ľudí, nájsť si svoje miesto medzi rovesníkmi. Táto nová skúsenosť spôsobuje vo väčšine tlak a stresové situácie a to aj u detí, ktoré sa do škôlky tešia a zvládajú odlúčenie bez sĺz.

Zvýšená záťaž, ako je sledovanie inštrukcií, prispôsobovanie sa režimu, či nové aktivity, býva únavná. To sa prejavuje podráždením a plačlivosťou. Únava spôsobuje oslabenie imunitného systému a v spojení so stresom a novými baktériami, častejšiu chorobnosť.

Deti môžu ostať uzavreté, menej komunikujú s rodičmi, s inštruktorom môžu prestať komunikovať úplne. Je to preto, že potrebujú čas spracovať zážitky v sebe. Mrzutosť súvisí s učením prispôsobovania sa v škôlke. Mimo nej sa potom deti snažia posúvať hranice, vypustiť paru. Toto tiež spôsobuje pretlak nových informácií. Stretávame sa aj s prípadmi zvýšenej agresivity. Z usmievavého kamaráta je zrazu malý „bitkár“. Je to spojené so snahou presadiť sa v kolektíve. Tu nepomôžu tresty, ani ignorácia správania. Deti si potrebujú opäť nadstaviť hranice.

Počas lekcií volíme k začínajúcim škôlkarom individuálny prístup. Ak je dieťatko plačlivé na lekciách, bojí sa robiť veci, ktoré predtým ovládalo, dáme mu čas. Netlačíme na neho, nenútime ho robiť veci na silu. Tieto deti potrebujú istotu, empatiu a trpezlivosť. Ponúkame mu aktivity, ktoré na lekcií robíme, ale nenútime ho do nich. Ak sa nechce zapájať, individuálne s rodičom robí činnosti, ktoré sa mu páčia. Samozrejme, ak sa tým nenarúša priebeh a bezpečnosť na lekcii. Za každý úspech ich pochválime. Snažíme sa vybudovať znova dôveru, postupne a nenásilne. Časom sa to určite podarí, dĺžka je však individuálna a závisí od každého jedného dieťatka.

Ako krajné riešenie odporúčame vynechať jeden kurz (2 mesiace). Za ten čas si môže dieťatko zvyknúť na nový režim, vysporiada sa s únavou. Rodičia si môžu v tomto čase čerpať náhradné hodiny (ak majú) a sledovať, ako sa mení správanie ich ratolestí. Po pauze sa opäť podarí zaradiť do lekcií a problémy zmiznú.

Pri deťoch, ktoré na lekciách nespolupracujú, s cieľom presadiť svoju vôľu, je tiež nutná trpezlivosť a hlavne spolupráca medzi rodičom a inštruktorom. Malý plavec musí byť na hodine spokojný, ale musí tiež rešpektovať hranice, ktoré sú nadstavené kvôli bezpečnosti. Nenútime ho do aktivít, ktoré robiť nechce. Ponúkame mu na výber z dvoch, ktoré sú pre neho vhodné. Opäť chválime, ak sa snaží.

Obdobie nástupu do škôlky je náročné pre všetkých zúčastnených. Ale netrvá večne. Veríme, že aj s našou pomocou ho zvládnete s ľahkosťou a neskôr budete na neho spomínať s úsmevom na perách.

Blanka Krajčovičová


Klub Kvapka © 2023 | by freevision