Ciele kurzov plávania

1. kurz:

 • adaptovať sa na vodu
 • adaptovať sa na prostredie bazéna
 • adaptovať sa na prítomnosť cudzích ľudí
 • zvládnuť zanorenie
 • otužovanie vzduchom
 • polohovanie na chrbátiku

2. kurz

 • upevniť signál
 • zvládnuť pád do vody bez signálu
 • otuženie vzduchom aj chladnejšou vodou,
 • polohovanie na chrbátiku
 • prijatie nadľahčovacej pomôcky

3. kurz

 • zvládnuť pád do vody
 • otužovanie chladnou vodou
 • rozvoj rovnovážneho zmyslu
 • pozorovanie vlastností vody
 • prvé život zachraňujúce návyky
 • pod vodou bez signálu

4. kurz

 • ďalšie predlžovanie pobytu pod vodou
 • nácvik „plaveckého dýchania“
 • odstraňovanie signálu
 • samostatné splývanie s pomôckou,
 • ďalší rozvoj všetkých predtým zvládnutých zručností

5. a 6. kurz

 • zvládnutie nádychu a výdychu
 • orientácia pod vodou
 • vynesenie hračky spod vody
 • vedomá práca nožičiek
 • výdrž v splývaní
 • opatrný návrat na chrbátik

7. a 8. kurz

 • samostatné plávanie pod vodou
 • pohyby ručičiek symetrické
 • zvládnutie pohybov nôh
 • splývanie na chrbátiku,
 • uvedomelé pohyby na príkaz
 • ďalšie život zachraňujúce návyky

9. a 10. kurz

 • chrbátik – splývanie s pomôckou aj bez
 • pohyby ručičiek asymetrické
 • pohyby nožičiek
 • pokročilejšia orientácia pod vodou
 • vynesenie predmetu spod vody

11. a 12. kurz

 • spojenie pohybu nožičiek a ručičiek
 • vylezenie z vody
 • nácvik skokov do vody
 • začiatky spolupráce

13. kurz a plávanie pokročilých do cca 5 rokov

 • spájanie pohybov
 • zameranie sa na technicky správne zvládnutie pohybov plaveckých spôsobov
 • zvládnutie správneho plaveckého dýchania
 • zvládnutie kotúľov vo vode a odrazov vo vode
 • pokročilá orientácia pod vodou
 • skoky a pády na hlavu
 • pokročilejšie prvky sebazáchrany
 • pomoc druhému vo vode
 • bezpečnosť pri pobyte vo vode

K cieľom

 • Berieme do úvahy vývojový stupeň dieťaťa a reagujeme podľa vývinovej psychológie.
 • Berieme do úvahy povahu a jedinečnosť dieťaťa, ktorá sa môže líšiť od popisov psychológie..
 • Berieme do úvahy osobnosť rodiča.

Naše zásady pri realizácii cieľov:

 • Uvedomujeme si pocit dieťaťa vo vode.
 • So strachom dieťaťa sa nezahrávame, radšej spomaľujeme prácu s ním.
 • Pri prejavoch separačnej úzkosti a pri prejavoch vzdoru pracujeme s rodičom, aby sme dieťaťu pomohli toto obdobie prekonať.

Ciele kurzov cvičenia

Cvičíme s deťmi od cca pol roka. Keďže je príliš skoro zameriavať sa nejaký šport, ciele sme si stanovili takto:

 • V rámci senzitívneho obdobia pre rozvoj zmyslov zjemňovať hmat, sluch, rovnovážny zmysel…
 • Rozvíjať spoluprácu oka a ruky – zjemňovať jemnú motoriku
 • Zjemňovať hrubú motoriku, koordináciu dieťaťa
 • Rozvíjať socializáciu dieťaťa v prítomnosti matky
 • Posilňovať telíčko
 • Rozvíjať pasívnu aj aktívnu slovnú zásobu dieťaťa
 • Venovať pozornosť rozumovej výchove v zmysle kréda: „Ruka je nástrojom ducha.“
 • Vnímať rytmus reči a pohybov
 • Naučiť mamy hry a cvičenia, ktoré môžu robiť s dieťatkom doma
 • Zmysluplne a príjemne stráviť čas s dieťatkom

Ako pri plávaní, aj pri cvičení platí:

 • Berieme do úvahy vývojový stupeň dieťaťa a reagujeme podľa vývinovej psychológie.
 • Berieme do úvahy povahu a jedinečnosť dieťaťa, ktorá sa môže líšiť od popisov psychológie.
 • Berieme do úvahy osobnosť rodiča

Klub Kvapka © 2024 | by freevision