O súčasnej pandemickej situácii ste už toho čítali asi veľa. My by sme vám však chceli priblížiť pár faktov, ktoré sa týkajú priamo bazénov, Klubu Kvapka a teda aj vás 😊

Výskumy už potvrdili, že vírusy ako COVID-19 sa neprenášajú v správne udržiavanej bazénovej vode. [1] My dodržiavame prísne podmienky podľa Vyhlášky MZSR č. 308/2012 Z.z. a naše doplňujúce interné nariadenia Klubu Kvapka.

Ale čo vzduch v okolí bazéna? Naše pravidelné lekcie, vďaka ktorým sa bábätká a deti učia mať vodu radi a zároveň plávať, sú realizované celoročne v krytých bazénoch. Po prečítaní si článku
v od Asociácie plaveckých škôl USA [2], v ktorých citujú svetových odborníkov na danú problematiku, sme zistili niekoľko zaujímavých informácií. Ako napríklad to, že vetranie vnútorných bazénov je oveľa účinnejšie k minimalizácii prenosu vírusov ako vo väčšine iných vnútorných priestorov (napr. obchody, kaviarne, kancelárie…)

Keith Coursin je prezidentom spoločnosti Desert – Air (založenej v 1978) a pôsobil aj vo Výbore CDC komisie pre vodné zdravie, informoval o tom, že požiadavky kladené na kvalitu vnútorného vzduchu (podľa normy ANSI/ASHREA 62.1-2020) sú riadené pod-ľa toho koľko vetraného vzduchu musí byť odvlhčovaného špecifickým zariadením. V porovnaní s ostatnými vnútornými priestormi je vetranie vnútorného bazéna o:
· 8-krát kvalitnejšie ako kancelársky priestor
· 4-krát kvalitnejšie ako v školskej triede
· 2,6 krát kvalitnejšie ako vedecké laboratórium

Keith uviedol: „V skutočnosti v štandardoch nie je uvedený žiadny iný typ budovy, ktorý by sa aspoň blížil požadovanej rýchlosti a kvalite vetrania vnútorného bazéna.“

Čo to vlastne znamená?

Vzduch, ktorý nájdete v priestoroch krytého bazéna, je lepšie a kvalitnejšie vetraný ako vzduch v mnohých iných vnútorných priestoroch, v ktorých sa bežne nachádzate.

Vo videu nižšie nájdete aj informácie od odborníkov z oblasti vodného inžinierstva, ktorí riešia zvyšovanie množstva filtrovaného vzduchu, minimalizáciu rýchlosti vzduchu (pomáha minimalizovať šírenie patogénov šíriacich sa vzduchom), privádzanie čerstvého vzduchu, aby boli dodržané požiadavky na kvalitu vzduchu pri vnútorných bazénoch.

 

Výskum tiež ukázal, že relatívna vlhkosť vzduchu medzi 40 – 60% je ideálna na vytvorenie zdravého vnútorného priestoru a na mi-nimalizáciu šírenia vírusov šíriacich sa vzduchom. [3] Funguje to v podstate jednoducho. Väčšia vlhkosť vzduchu znamená, viac molekúl vody vo vzduchu a tým pádom sa aj viac molekúl vody naviaže na molekuly vzduchu, ktoré sú ťažšie a padnú na zem skôr ako keby bol v miestnosti suchší vzduch. Čo v praxi znamená zníženú možnosť prenosu vírusu.

A to je to, čo vám aj my zabezpečujeme na našich prevádzkach. O čistý vzduch a bezpečnejšie prostredie sa nám na bazénoch v Empire, Aquaparku a Zátvore stará kvalitná vzduchotechnika a na Kvapke výkonný odsávač pár. Kontrolujeme tak množstvo vodnej pary vo vzduchu a na bazénoch tak významne znižujeme riziko prenosu vírusu. Samozrejme, kvalitná vzduchotechnika prenos vírusu nezamedzí úplne, no toto prostredie je podľa výskumov jedno z najmenej rizikových čo sa vnútorných priestorov týka. A čo sa týka ostatných priestorov, ako napr. aklimatizačné miestnosti, tak tie máme aktuálne vybavené aj germicidnými žiaričmi, ktoré sa taktiež starajú o zníženie rizika v týchto priestoroch.

Veríme, že sa čoskoro už uvidíme a tieto poznatky dajú aj vám širšiu predstavu o bezpečnejších a menej bezpečných priestoroch, ktoré navštevujete s vašimi deťmi.

Július Kováč

Zdroje:
[1] https://www.cdc.gov
[2] https://www.usswimschools.org
[3] https://www.sciencedaily.com


Klub Kvapka © 2023 | by freevision